Zákony

Vyhlášky hlavního města Prahy

 

Pražské stavební předpisy

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č.1607 dne 15.7.2014 finální návrh znění Pražských stavebních předpisů, které nabudou účinnosti 1. října 2014.

Pražské stavební předpisy (PSP), celým názvem „Nařízení Rady HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze“, nahradí dosud užívanou vyhlášku č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP) a současně nahradí vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v souladu s ustanovením § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.

 

Všechny zákony a vyhlášky musí být v platném znění.