Členové komise:

Předseda: PhDr. Jiří Mlynář
Místopředseda: doc. Mgr. Alice Velková, Ph.D. 
Členové: Simona Šonová, MBA, Ing. Alena Špitálská, Ing. Jan Ladin, Milan Bendl, PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Tajemník: Mgr. Robert Kolář

Přehled zasedání:

Termíny jednání – místnost č. 7.09 (7. patro)

  •  od 17 hodin


Leden (20. 1.)

Únor (17. 2.)

Březen (16. 3.)

  • Program jednání – z preventivních důvodů proběhlo hlasování per rollam (komise se v místě nescházela), všichni uchazeči budou s výsledky seznámeni nejpozději 17.03.2020
  • Zápis z jednání

Duben (20. 4.) – z důvodu rizika nákazy COVID-19 proběhlo hlasování per rollam

Květen (25. 5.) – z důvodu rizika nákazy COVID-19 proběhlo hlasování per rollam 

Červen (29. 6.)

Září (14. 9.)

Říjen (12. 10.)

Listopad (2. 11.)

Prosinec (7. 12.)

Leden (14. 1.)

      (21. 1.) 

Únor (25. 2.)

Březen (18. 3.)

Duben (29. 4.)

Květen (20. 5.)

Červen (10. 6.)

Září (23. 9.)

Říjen (21. 10.)

Listopad (18. 11.)