Členové komise:

Předseda: PhDr. Jiří Mlynář
Místopředseda: doc. Mgr. Alice Velková, Ph.D. 
Členové: Simona Šonová, MBA, Ing. Alena Špitálská, Ing. Jan Ladin, Milan Bendl, PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Tajemník: Mgr. Robert Kolář

Přehled zasedání:

Termíny jednání – místnost č. 7.09 (7. patro)

  •  od 17 hodin


Leden (20. 1.)

Únor (17. 2.)

Březen (16. 3.)

  • Program jednání – z preventivních důvodů proběhne hlasování per rollam (komise se nebude v místě scházet), všichni uchazeči budou s výsledky seznámeni nejpozději 17.03.2020
  • Zápis z jednání

Duben (20. 4.) – z důvodu rizika nákazy COVID-19 proběhne hlasování per rollam (komise se nebude v místě scházet)

Květen (25. 5.) – z důvodu rizika nákazy COVID-19 proběhne hlasování per rollam (komise se nebude v místě scházet) 

Červen (29. 6.)

Leden (14. 1.)

      (21. 1.) 

Únor (25. 2.)

Březen (18. 3.)

Duben (29. 4.)

Květen (20. 5.)

Červen (10. 6.)

Září (23. 9.)

Říjen (21. 10.)

Listopad (18. 11.)