Členové komise:

Předseda: PhDr. Jiří Mlynář
Místopředseda: doc. Mgr. Alice Velková, Ph.D. 
Členové: Simona Šonová, MBA, Ing. Alena Špitálská, Ing. Jan Ladin, Milan Bendl, PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Tajemník: Mgr. Robert Kolář

Přehled zasedání:

Termíny jednání – místnost č. 225

  •  od 17.00 hod.

Leden (14. 1.)

      (21. 1.) 

Únor (25.2.)

Březen (18.3.)

Duben (29.4.)

Květen (20.5.)

Červen (10.6.)