Členové komise:

Předseda: Mgr. Radomír Špok
Místopředseda: Ing. Kamil Vavřinec Mareš
Členové: Simona Hurtová, JUDr. Martina Hendrychová, Monika Foglová
Tajemník: Martina Opluštilová

Přehled zasedání:

Leden (21. 1.)

Únor (26. 2.)

Duben (17. 4.)