Členové komise:

Předseda: Pavel Škarecký
Místopředseda: Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D.
Členové: mjr. Mgr. Michal Liška, MBA, PhDr. Miroslav Scheinost, Mgr. Martin Suchánek
Tajemník: Bc. Jaroslav Fiala

 

Přehled zasedání:

Termíny jednání 

    • od 16:30 hodin, v místnosti č. 2.23 (druhé patro)

15. 2. 2023

8. 3. 2023

12. 4. 2023

17. 5. 2023

14. 6. 2023

6. 9. 2023

11. 10. 2023

8. 11. 2023

6. 12. 2023

Únor (10. 2.) – zasedání bylo zrušeno

Duben (19. 4.) – online

Červen (30. 6.)

Září (15. 9.)

Prosinec (1. 12.) 

Leden (8. 1.)

Únor (5. 2.)

Březen (4. 3.)

Duben (8. 4.) – zasedání se bude konat korespondenčně

Květen (13. 5.)

Červen (10. 6.)

Září (16. 9.)

Říjen (7. 10.) – jednání komise bylo zrušeno

Listopad (4. 11.) – jednání komise bylo zrušeno

Prosinec (2. 12.)


Únor (6. 2.)

Březen ( 6. 3.)

Duben (3. 4.)

Květen (22. 5.)

Červen (19. 6.)

Září (4. 9.)

Říjen (2. 10.)

Listopad (6. 11.)

Prosinec (4. 12.)

 

Fiala Jaroslav, Bc.

koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality
dveře 2.12
tel. +420220144240
gsm. +420603553524
FialaJ@Praha7.cz