Členové komise:

Předseda: Pavel Škarecký
Místopředseda: Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D.
Členové: mjr. Mgr. Michal Liška, MBA, PhDr. Miroslav Scheinost, Mgr. Martin Suchánek
Tajemník: Bc. Jaroslav Fiala

 

Přehled zasedání:

Termíny jednání 

    • od 16.30 hodin, v místnosti č. 2.23 (druhé patro)

Únor (10. 2.) – zasedání bylo zrušeno

Duben (19. 4.) – online

Červen (30. 6.)

Září (15. 9.)

Prosinec (1. 12.) 

Leden (8. 1.)

Únor (5. 2.)

Březen (4. 3.)

Duben (8. 4.) – zasedání se bude konat korespondenčně

Květen (13. 5.)

Červen (10. 6.)

Září (16. 9.)

Říjen (7. 10.) – jednání komise bylo zrušeno

Listopad (4. 11.) – jednání komise bylo zrušeno

Prosinec (2. 12.)


Únor (6. 2.)

Březen ( 6. 3.)

Duben (3. 4.)

Květen (22. 5.)

Červen (19. 6.)

Září (4. 9.)

Říjen (2. 10.)

Listopad (6. 11.)

Prosinec (4. 12.)

 

Fiala Jaroslav, Bc.

koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality
dveře 2.12
tel. +420220144240
gsm. +420603553524
FialaJ@Praha7.cz