Členové komise:

Předseda: Mgr. Lucie Trlifajová
Místopředseda: doc. Mgr. Alice Velková, Ph.D. 
Členové: Mgr. Matěj Hon, RNDr. Roman Matoušek, Mgr. Jan Vaněk
Stálí hosté: Ing. Jakob Hurrle, Kateřina Laskovská, Bc. Barbora Novotná, Tomáš Snopek, DiS., JUDr. Tereza Strádalová, Jaroslava Voceová, Bc. Naďa Zelinková
Tajemník: Kateřina Zadáková

Přehled zasedání:

Na programu Bytové komise jsou projednávány jednotlivé žádosti, které obsahují citlivé osobní údaje, a proto jsou tato jednání ve většině případů neveřejná.

Termíny jednání 

Únor (15. 2. od 16 hodin)

Březen (23. 3. od 16 hodin)

Květen (18. 5. od 16 hodin) 

Září (7. 9. od 16 hodin)

 

Další termíny zasedání Bytové komise budou schváleny po komunálních volbách, které se konají ve dnech 23. a 24. 9. 

 

Únor (4. 2.)  

Březen (26. 5.) 

Září (22. 9.)

Listopad (26. 11.)

Únor (5. 2.)

Březen (26. 3. od 16 hodin)

Květen (28. 5. od 16 hodin)

Září (10. 9. od 16 hodin)

Listopad (26. 11.)

 

Pořadník žadatelů o byt podporovaného bydlení – červen 2022

 

Zadáková Kateřina

navigátor Kontaktního místa pro bydlení
dveře 2.11
tel. +420220144159
gsm. +420778966213
zadakovak@praha7.cz