Členové komise:

Předseda: Mgr. Lucie Trlifajová
Místopředseda: doc. Mgr. Alice Velková, Ph.D. 
Členové: Mgr. Matěj Hon, RNDr. Roman Matoušek, Mgr. Jan Vaněk
Stálí hosté: Jan Desenský, Bc. Naděžda Zelinková, Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D., Soňa Kodetová
Tajemník: Kateřina Zadáková

Přehled zasedání:

Na programu Bytové komise jsou projednávány jednotlivé žádosti, které obsahují citlivé osobní údaje, a proto jsou tato jednání ve většině případů neveřejná.

Termíny jednání 

  • dle domluvy

Únor (25. 2.)

Květen (18. 5.)

Srpen (31. 8.)

Listopad (25. 11.)

  • Program jednání
  • Zápis z jednání

Únor (4. 2.)  

Březen (26. 5.) 

Září (22. 9.)

Listopad (26. 11.)

Únor (5. 2.)

Březen (26. 3.) – od 16 hodin

Květen (28. 5.) – od 16 hodin

Září (10. 9.) – od 16 hodin

Listopad (26. 11.)

 

Pořadník žadatelů o byt podporovaného bydlení – září 2021

 

Zadáková Kateřina

navigátor Kontaktního místa pro bydlení
dveře 2.11
tel. +420220144159
gsm. +420778110027
zadakovak@praha7.cz