Členové komise:

Předseda: Mgr. Lucie Trlifajová
Místopředseda: doc. Mgr. Alice Velková, Ph.D. 
Členové: Mgr. Matěj Hon, RNDr. Roman Matoušek, Ing. Vít Lesák, Mgr. Jan Vaněk
Tajemník: Barbora Ernestová

Přehled zasedání:

Na programu Bytové komise jsou projednávány jednotlivé žádosti, které obsahují citlivé osobní údaje, a proto jsou tato jednání ve většině případů neveřejná.

Termíny jednání:

  • dle domluvy 

 

 

Pořadník žadatelů o byt podporovaného bydlení (22.11.2018)