Členové komise:

Předseda: Mgr. Lucie Trlifajová
Místopředseda: doc. Mgr. Alice Velková, Ph.D. 
Členové: RNDr. Roman Matoušek, Mgr. Jana Mydlilová, Mgr. Jan Vaněk
Tajemník: Kateřina Zadáková

Přehled zasedání:

Na programu Bytové komise jsou projednávány jednotlivé žádosti, které obsahují citlivé osobní údaje, a proto jsou tato jednání ve většině případů neveřejná.

Termíny jednání 

Březen (22. 3. od 16 hodin)

Únor (15. 2. od 16 hodin)

Březen (23. 3. od 16 hodin)

Květen (18. 5. od 16 hodin) 

Září (7. 9. od 16 hodin)

Prosinec (14. 12. od 16 hodin)

Únor (4. 2.)  

Březen (26. 5.) 

Září (22. 9.)

Listopad (26. 11.)

Únor (5. 2.)

Březen (26. 3. od 16 hodin)

Květen (28. 5. od 16 hodin)

Září (10. 9. od 16 hodin)

Listopad (26. 11.)

 

Pořadník žadatelů o byt podporovaného bydlení – listopad 2022

 

Zadáková Kateřina

navigátor Kontaktního místa pro bydlení
dveře 2.11
tel. +420220144159
gsm. +420778966213
zadakovak@praha7.cz