Členové komise:

Předseda: Mgr. Lucie Trlifajová
Místopředseda: doc. Mgr. Alice Velková, Ph.D. 
Členové: Mgr. Matěj Hon, RNDr. Roman Matoušek, Mgr. Jan Vaněk
Stálí hosté: Jan Desenský, Bc. Naděžda Zelinková, Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D., Soňa Kodetová
Tajemník: Dorota Smiešková, DiS.

Přehled zasedání:

Na programu Bytové komise jsou projednávány jednotlivé žádosti, které obsahují citlivé osobní údaje, a proto jsou tato jednání ve většině případů neveřejná.

Termíny jednání 

  • dle domluvy

Únor (4. 2.)  

Březen (26. 5.) 

Září (22. 9.)

Únor (5. 2.)

Březen (26. 3.) – od 16 hodin

Květen (28. 5.) – od 16 hodin

Září (10. 9.) – od 16 hodin

Listopad (26. 11.)

Pořadník žadatelů o byt podporovaného bydlení – červen 2020