Členové komise:

Předseda: Mgr. Lucie Trlifajová
Místopředseda: doc. Mgr. Alice Velková, Ph.D. 
Členové: Mgr. Matěj Hon, RNDr. Roman Matoušek, Ing. Vít Lesák, Mgr. Jan Vaněk
Tajemník: Dorota Smiešková

Přehled zasedání:

Na programu Bytové komise jsou projednávány jednotlivé žádosti, které obsahují citlivé osobní údaje, a proto jsou tato jednání ve většině případů neveřejná.

Termíny jednání 

  • dle domluvy

Únor (5. 2.)

Březen (26. 3.) – od 16 hodin

Květen (28. 5.) – od 16 hodin

Září (10. 9.) – od 16 hodin

Listopad (26. 11.)

Pořadník žadatelů o byt podporovaného bydlení – srpen 2019


Poradní sbor

Červen (27. 6.)