radní městské části Praha 7, kompetence: doprava, integrace cizinců, bezpečnost, prevence kriminality

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor ochrana a tvorba životního prostředí. Dále vystudoval postgraduální kurz environmentálního managementu v Amsterdamu a pracoval pro několik mezinárodních environmentálních organizací v Evropě (Friends of the Earth Europe, UNEP). Specializoval se na problematiku vlivu fondů Evropské unie na životní prostředí. Zastával také pozici národního kontaktu pro rámcové programy pro vědu a výzkum EU v oblasti kosmonautiky v Technologickém centru Akademie věd ČR.

placeholder

Nezvalová Kateřina, Bc.

vedoucí oddělení a asistentka místostarosty Pavla Zelenky a radních Jiřího Knitla a Ondřeje Mirovského
dveře 5.06
tel. +420220144256
gsm. +420778499605
NezvalovaK@Praha7.cz