Zástupce starosty Městské části Praha 7, kompetence: Doprava, životní prostředí

placeholder

Mirovský Ondřej, Mgr.,M.EM.

zástupce starosty
tel. +420731427980
MirovskyO@praha7.cz

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor ochrana a tvorba životního prostředí. Dále vystudoval postgraduální kurz environmentálního managementu v Amsterdamu a pracoval pro několik mezinárodních environmentálních organizací v Evropě (Friends of the Earth Europe, UNEP). Specializoval se na problematiku vlivu fondů Evropské unie na životní prostředí. Zastával také pozici národního kontaktu pro rámcové programy pro vědu a výzkum EU v oblasti kosmonautiky v Technologickém centru Akademie věd ČR.

Turnerová Johana

asistentka místostarosty Ondřeje Mirovského a radní Lenky Burgerové
dveře č. 216
tel. +420220144255
TurnerovaJ@Praha7.cz