Od 1. ledna 2019 začala platit nová pravidla pro odměňování uvolněnýchneuvolněných zastupitelů územních samospráv za výkon jednotlivých funkcí. Nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ruší dlouhodobý systém odměňování podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. V některých oblastech zásadně mění postup a způsob výpočtu příslušné odměny. Zároveň dochází k novelizaci zákona o obcích v částech vztahující se k odměňování zastupitelů.


Výše měsíčního hrubého platu Radních a předsedů výborů Zastupitelstva

funkce jméno výše měsíčního hrubého platu

Starosta

uvolněný: J. Čižinský

77 834 Kč

Místostarostové uvolnění: L. Burgerová, K. V. Mareš 68 494 Kč
neuvolnění: H. Třeštíková, P. Zelenka 42 031 Kč
Radní uvolnění: J. Hurrle, J. Knitl, O. Mirovský, H. Šišková 60 711 Kč
Předsedové výborů uvolnění: J. Hejnic , M. Janečková 52 927 Kč
neuvolněný: M. Hašek 4 670 Kč