Oddělení projektového řízení a MA21 (PŘ) vykonává funkci projektové kanceláře MČ Praha 7, zajišťuje přípravu a podporu při realizaci projektů a dalších dotačních programů. 


Oddělení projektového řízení a MA21 – PŘ

  • Vykonává funkci projektové kanceláře MČ Praha 7 včetně monitorování příležitostí k využití externích zdrojů pro účely financování a realizace potřebných aktivit v rámci Úřadu a jeho příspěvkových organizací.
  • Zajišťuje přípravu a realizaci projektů financovaných z evropských fondů a projektů souvisejících s aktivitami MA21, ostatních strategických projektů a dalších dotačních programů včetně koordinace a metodické podpory školám a školským zařízením.
  • Spolupracuje na tvorbě dílčích koncepcí v oblasti projektového, strategického a procesního řízení včetně rozvoje managementu kvality ISO a v oblasti MA21 a spolupracuje na tvorbě strategie rozvoje Úřadu.
  • Zajišťuje implementaci Strategie 2030 MČ Praha 7 včetně přípravy, implementace a vyhodnocování akčních plánů Strategie 2030 MČ Praha 7 a její participace směrem k cílovým skupinám.
  • Zajišťuje implementaci místní Agendy 21 v MČ Praha 7 v oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování a s nimi souvisejících činností.
  • Metodicky vede a organizačně zjišťuje participativní rozpočty ve školských zařízeních MČ Praha 7 (projekt Pébéčka).
  • Koordinátor MA21 plní funkci tajemníka Komise MA21 Rady MČ Praha 7.
  • Koordinuje činnosti Zastupitelstva mladých občanů.
  • Plní funkci garanta systému řízení kvality Úřadu po stránce metodické a procesní.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení - oddělení projektového řízení a MA21
Františka Křížka 17
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Králová Michaela, Mgr.

vedoucí oddělení
gsm. +420606471440
KralovaM@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Ernestová Barbora

projektová manažerka
gsm. +420604487829
ErnestovaB@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Kříž Václav, Mgr.

manažer pro strategické řízení
gsm. +420606523926
KrizV@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Ohrablová Vladimíra

projektová manažerka
gsm. +420603189792
OhrablovaV@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Kuldová Markéta

odborný garant - koordinátor
gsm. +420732409402
kuldovam@praha7.cz
Františka Křížka 17

Růžičková Romana, Mgr.

projektová manažerka
gsm. +420602650849
RuzickovaR@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Rafoth Tereza, Mgr.

lokální koordinátor
gsm. +420605709770
RafothT@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Tutterová Markéta, Mgr.

etoped
gsm. +420604718897
TutterovaM@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Tůmová Jarmila, Ing.

projektová a finanční manažerka
gsm. +420778543823
TumovaJ@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Mydlilová Jana, Mgr.

metodička
gsm. +420607166153
MydlilovaJ@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Beranová Nela

sociální pedagog
gsm. +420778110028
BeranovaN@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Matúšová Petra, PhDr. et Mgr.

koordinátor MA21
gsm. +420723211242
MatusovaP@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Rosůlková Hana, Ing.

manažerka managementu kvality ISO 9001
gsm. +420602623703
RosulkovaH@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Turjanská Jiřina, Bc.

sociální poradce
gsm. +420770199296
TurjanskaJ@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Macháčková Kateřina, Mgr.

metodička
gsm. +420778494688
MachackovaK@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Pizúrová Lenka, Mgr.

sociální pedagog
gsm. +420777492022
PizurovaL@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Dobiášová Petra, Mgr.

analytička / metodička
gsm. +420777246684
DobiasovaP@Praha7.cz
Františka Křížka 17