Oddělení projektového řízení a MA21 – PŘ vykonává funkci projektové kanceláře MČ Praha 7, zajišťuje přípravu a podporu při realizaci projektů a dalších dotačních programů. 


Oddělení projektového řízení a MA21 – PŘ

  • Vykonává funkci projektové kanceláře MČ Praha 7.
  • Zajišťuje přípravu a realizaci projektů financovaných z evropských fondů a projektů souvisejících s aktivitami MA21, ostatních strategických projektů a dalších dotačních programů včetně koordinace a metodické podpory školám a školským zařízením.
  • Spolupracuje na tvorbě dílčích koncepcí v oblasti projektového, strategického a procesního řízení a v oblasti MA21 a spolupracuje na tvorbě strategie rozvoje Úřadu.
  • Zajišťuje implementaci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7 včetně přípravy a implementace akčních plánů Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7.
  • Zajišťuje implementaci místní Agendy 21 v MČ Praha 7, jejíž součástí jsou mj. participace a udržitelný rozvoj, včetně souvisejících činností.
  • Koordinátor MA21 plní funkci tajemníka Komise Zdravého města, MA21 a participace.
  • Připravuje materiály na jednání Rady a Zastupitelstva.
  • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
  • Plní úkoly dle pokynů Rady a tajemníka Úřadu. 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení - oddělení projektového řízení a MA21
detašované pracoviště Veletržní 33, Praha 7
Kontaktní místo pro bydlení - Nábřeží Kpt. Jaroše 1000, Praha 7

Úřední hodiny

po předchozí domluvě

Úřední hodiny Kontaktního místa pro bydlení

pondělí
13.00 – 17.30
úterý a čtvrtek
8:00 - 12:00 (pouze pro objednané)
středa
8.00 – 12.00
13.00 – 17.30
placeholder

Ernestová Barbora

vedoucí oddělení
gsm. +420604487829
ErnestovaB@Praha7.cz

Mydlilová Jana, Mgr.

metodička
gsm. +420605442939
MydlilovaJ@Praha7.cz

Kříž Václav, Mgr.

projektový manažer
gsm. +420606523926
KrizV@Praha7.cz

Kolínský Ondřej, Bc., MSc.

koordinátor MA21
gsm. +420773193823
kolinskyo@praha7.cz

Hudousková Romana, Bc.

projektová manažerka
gsm. +420777139606
HudouskovaR@Praha7.cz

Hon Matěj, Mgr.

metodik
gsm. +420731047573
HonM@praha7.cz

Smiešková Dorota

koordinátorka Kontaktního místa pro bydlení
tel. +420778110027
gsm. +420778110027
SmieskovaD@Praha7.cz