Úřad Prahy 7 je do odvolání otevřen v pondělí 8:00–11:00 hodin a ve středu 13:00–16:00 hodin. 

Informační centra jsou součástí oddělení eGovernment. Mimo jiné zajišťuje ověřování podpisů a listin, zprostředkované identifikace, autorizované konverze nebo služby pro imobilní občany. Součástí oddělení eGovermentu je také Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), který je kontaktním místem výkonu veřejné správy.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - kancelář IC - úřad
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Přenosilová Petra

referentka
tel. +420220144111
gsm. +420739175263
PrenosilovaP@Praha7.cz
dveře přízemí