Oddělení dotací, strategií a projektového řízení (SPŘ) sleduje možné dotační příležitosti pro městskou část, připravuje projektové žádosti a zajišťuje uskutečnění projektů financovaných z evropských fondů. Zajišťuje implementaci Strategického plánu rozvoje MČ Praha a jeho akčních plánů. Zajišťuje aktivity Místní agendy 21.


Oddělení dotací, strategií a projektového řízení – SPŘ

 • Vykonává funkci projektové kanceláře MČ Praha 7.
 • Sleduje a vyhodnocuje vyhlášené výzvy jednotlivých operačních programů evropských fondů a ostatní dotační příležitosti pro MČ Praha 7.
 • Připravuje projektové žádosti do jednotlivých operačních programů evropských fondů a dalších dotačních programů dle potřeby MČ Praha 7.
 • Zajišťuje realizaci projektů financovaných z evropských fondů a projektů souvisejících s aktivitami MA21, ostatních strategických projektů a dalších dotačních programů.
 • Spolupracuje na tvorbě dílčích koncepcí v oblasti projektového, strategického a procesního řízení a v oblasti MA21.
 • Zajišťuje implementaci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7.
 • Připravuje dílčí akční plány Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7.
 • Spolupracuje na tvorbě strategie rozvoje Úřadu.
 • Realizuje, implementuje a aktualizuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod Praha 7 včetně souvisejících dokumentů.
 • Organizuje osvětové kampaně a osvětové akce k udržitelnému rozvoji.
 • Podílí se na zapojování obyvatel do projektů rozvoje MČ P7.
 • Zapojuje zástupce občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21, vytváří místní partnerské sítě.
 • Koordinátor MA21 plní funkci tajemníka Komise Zdravého města, MA21 a participace.
 • Uveřejňuje zprávy o MA 21 v místních/regionálních/celostátních médiích.
 • Aktivně zveřejňuje vlastních příklady dobré praxe v rámci akcí regionálního významu.
 • Připravuje materiály na jednání Rady a Zastupitelstva.
 • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
 • Plní úkoly dle pokynů Rady a vedoucí Odboru KST.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení dotací, strategií a projektového řízení

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Hradecká Soňa Bc.

vedoucí oddělení
tel. +420608771700
HradeckaS@Praha7.cz

Ernestová Barbora

projektová manažerka
tel. +420604487829
ErnestovaB@Praha7.cz

Mydlilová Jana Mgr.

metodička
tel. +420605442939
MydlilovaJ@Praha7.cz

Kříž Václav Mgr.

projektový manažer
KrizV@Praha7.cz

Kolínský Ondřej Bc., MSc.

koordinátor MA21
tel. +420773193823
kolinskyo@praha7.cz

Hudousková Romana Bc.

projektová manažerka
tel. +420777139606
HudouskovaR@Praha7.cz