Oddělení archivní (OA) eviduje spisy městské části, zajišťuje jejich archivaci, zapůjčuje je, pořizuje kopie pro veřejnost, zprostředkovává nahlížení do spisů a zajišťuje činnost knihovny úřadu městské části.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
-

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě