Úřad Prahy 7 je do odvolání otevřen v pondělí 8:00–11:00 hodin a ve středu 13:00–16:00 hodin. 

Oddělení účetnictví rozpočtové činnosti (OÚRČ) vede účetnictví MČ Praha 7 za rozpočtovou činnost, zabezpečuje platební styk, metodicky řídí a koordinuje zpracování inventarizace majetku a závazků MČ Praha, metodicky řídí zpracování účetnictví příspěvkových organizací MČ Praha 7. 


  • Vede účetnictví o příjmech a výdajích MČ Praha 7 za hlavní rozpočtovou činnost.
  • Metodicky usměrňuje výkon agend týkajících se účetních operací MČ Praha 7.
  • Zodpovídá za stav účetnictví Úřadu, metodicky řídí zpracování účetnictví příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 7. Kontroluje z účetního hlediska jimi předložené účetní výkazy.
  • Zabezpečuje styk s příslušnými bankovními ústavy. Spravuje účty Úřadu, které zřizuje i ruší a vede jejich evidenci. Vede knihu stavů účtů. Provádí platby a převody finančních prostředků týkající se účtů MČ Praha 7.
  • Zajišťuje spolupráci s Českou poštou, a.s. a Českou spořitelnou a.s.
  • Zabezpečuje roční uzávěrku účtů a převod zůstatku účetnictví do počátečních stavů.
  • Metodicky řídí a koordinuje závěrečné zpracování inventarizace majetku MČ Praha 7 na základě podkladů předložených odvětvovými odbory a příspěvkových organizací zřízenými
    MČ Praha 7.
  • Zajišťuje kontrolu a účtování pokladní služby MČ Praha 7 za rozpočtovou činnost.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor finanční - oddělení účetnictví rozpočtové činnosti
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Hurtová Simona

vedoucí oddělení
tel. +420220144036
HurtovaS@Praha7.cz
dveře 6.08

Bubeníčková Šárka

účetní
tel. +420220144038
BubenickovaS@Praha7.cz
dveře 6.08

Velek David

účetní
tel. +420220144034
VelekD@Praha7.cz
dveře 6.09

Horáková Miloslava

účetní
tel. +420220144049
HorakovaM@Praha7.cz
dveře 6.10a

Brynychová Gabriela

referentka
tel. +420220144247
BrynychovaG@Praha7.cz
dveře 6.10

Hlásenská Iva

účetní fakturace
tel. +420220144047
gsm. +420607924288
Hlasenskai@Praha7.cz
dveře 6.10

Freiková Jaroslava

účetní
FreikovaJ@Praha7.cz
dveře 266

Morvicová Marcela

účetní
tel. +420220144241
MorvicovaM@Praha7.cz
dveře 6.09