Úřad Prahy 7 je do odvolání otevřen v pondělí 8:00–11:00 hodin a ve středu 13:00–16:00 hodin. 

Pokladna slouží především pro výběr poplatků v hotovosti, příjem a výdej finančních prostředků v hotovosti za oblast zdaňované činnosti a pro zajištění hotovostních plateb úřadu městské části. 


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor finanční - pokladna
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Hýblová Anna

vedoucí pokladny
tel. +420220144173
gsm. +420721934729
hyblovaA@Praha7.cz
dveře přízemí

Lavická Anna

referentka
tel. +420220144174
LavickaA@Praha7.cz
dveře přízemí