Oddělení přestupků ze zóny placeného stání (ZPSP) prodává parkovací karty a parkovací lístky. Zajišťuje agendu spojenou s parkováním mimo ZPS (noční parkování na parkovišti U Sparty, parkování v garážích na Letné). Projednává správní delikty spáchané porušením dopravní značky č. IP 12 a IP 13 (vyhláška č. 294/2015 Sb.) výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území příslušné městské části.


Oddělení přestupků ze zóny placeného stání (ZPSP)

  • Spolupracuje s Městskou policií HMP při předávání dat potřebných k zajištění dozoru zóny placeného
    stání.
  • Spolupracuje s MHMP při řešení metodiky pro vydávání parkovacích oprávnění.
  • Projednává přestupky spáchané porušením dopravní značky č. IP 12 a IP 13 (vyhláška č. 294/2015 Sb.) výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území příslušné městské části, vyjma přestupků spáchaných s vozidly, u nichž nebyl zjištěn pachatel z informačního systému vedeného na základě ustanovení § 125e odst. 4 zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu v platném znění.

Oddělení přestupků – U Průhonu 11 - pracoviště A

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00

placeholder

Simon Miroslav, Bc.

vedoucí oddělení přestupků
gsm. +420777001016
SimonM@Praha7.cz
U Průhonu 11B

Serbus Josef, Mgr.

referent oddělení přestupků
gsm. +420732512002
SerbusJ@Praha7.cz
U Průhonu 11B

Chramostová Květa, DiS.

referentka oddělení přestupků
gsm. +420777098569
ChramostovaK@Praha7.cz
U Průhonu 11B

Novotná Petra

referentka oddělení přestupků
gsm. +420775170138
NovotnaP@Praha7.cz
U Průhonu 11

Šedivá Anna

referentka oddělení přestupků
gsm. +420775170157
SedivaA@Praha7.cz
Dělnická 44a

Soukupová Martina, Bc.

referentka oddělení přestupků
gsm. +420732556499
SoukupovaM@Praha7.cz
U Průhonu 11B

Krihová Vlasta

referentka oddělení přestupků
gsm. +420770142520
KrihovaV@Praha7.cz
Dělnická 44a

Kužel Pavel, Mgr.

referent oddělení přestupků
gsm. +420778771012
KuzelP@Praha7.cz
U Průhonu 11B

Veverka Kuksová Alena, DiS.

referentka oddělení přestupků
gsm. +420778710056
VeverkaA@Praha7.cz
U Průhonu 11B

Květoňová Petra

referentka oddělení přestupků
gsm. +420778457973
KvetonovaP@Praha7.cz
Dělnická 44a