Sedmička rozšiřuje pravidelné poradenské služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením či osoby, které o ně pečují. Ve spolupráci s Diakonií ČCE připravuje Praha 7 také cyklus kurzů zaměřených na domácí péči o seniory či děti
s hendikepem.

„Snažíme se přispívat k tomu, aby každý občan, bez ohledu na pokročilý věk či zdravotní omezení, mohl prožít svůj život co nejdůstojněji, pokud možno v domácím prostředí. Uvědomujeme si, že lidé, kteří jsou odkázáni na pomoc druhého, ale v neposlední řadě také ti, kteří se o své blízké starají, to nemají snadné a uvítají jakoukoli radu či pomocnou ruku. Zavádíme proto pravidelné poradenství v našem informačním centru a také cyklus kurzů pro domácí pečující,“ uvedl radní Prahy 7 Jakob Hurrle (PRAHA 7 SOBĚ).

Nová pravidelná poradna funguje zdarma v informačním centru Prahy 7 (Milady Horákové 2). Každé úterý a čtvrtek dopoledne je poradna určena pro seniory. Každé úterý odpoledne je věnována pečujícím, kteří se starají o své blízké z důvodu nemoci, zdravotního postižení či vysokého stáří. Čtvrteční odpoledne je pak vyhrazeno ergoterapeutickému poradenství, které pomáhá lidem se zdravotním omezením a jejich blízkým a radí, jak být co nejvíce soběstační, jak zvolit vhodné aktivity, cvičení či kompenzační pomůcky nebo jak si uzpůsobit byt, aby se v něm dobře a bezpečně žilo.

Otevírací hodiny poradny:

Úterý              Senior poradna                    9 – 12 hodin

                        Poradna pro pečující           14 – 16 hodin

Čtvrtek           Senior poradna                    9 – 12 hodin

                        Poradna ergoterapie           14 – 16 hodin

 

Městská část Praha 7 ve spolupráci s Diakonií ČCE připravuje také seriál kurzů a přednášek na téma „Pečuj doma“. Kurzy budou probíhat od května do konce roku. V prostorách denního stacionáře Pečovatelského centra Prahy 7 (Tusarova 42) jsou připravovány přednášky zaměřené na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením, v učebně Přístavu 7 (Jankovcova 8) budou probíhat semináře věnované péči o děti s hendikepem. Kurzy jsou zdarma, kapacita je však omezená a je třeba se předem zaregistrovat.

 

Veškeré podrobnosti o jednotlivých kurzech a další užitečné informace naleznete zde.