Městská část Praha 7 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR pořádá další setkání nazvané „10 problémů Prahy 7“. Radnice bude společně s občany debatovat o možnostech, jak zlepšit život na Sedmičce, ve středu 14. září od 18 hodin v ZŠ Strossmayerovo náměstí.


„10 problémů Prahy 7 je veřejným fórem, které se koná v rámci Místní Agendy 21. Představuje jednu z metod systematického sběru podnětů od obyvatel. Všichni radní se prostřednictvím tohoto fóra každoročně setkávají s občany a snaží se společně najít palčivé problémy naší městské části, příčiny jejich vzniku a v následném kroku možná východiska a řešení,“ uvedl radní Prahy 7 František Vosecký, mezi jehož kompetence patří Místní Agenda 21.

„Důležité je, aby nám v rámci pravidelných setkávání mohli občané nejen říct, co je trápí, ale zároveň se od nás také dozvěděli, jak jejich problémy řešíme,“ řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Mezi největší problémy Prahy 7, vytipované občany v loňském roce, patřila hrozba zbourání Libeňského mostu, nedostatečná výsadba stromů v ulicích, chybějící propojení nábřeží od Libeňského mostu do Stromovky či nedostatečný počet nádob na tříděný odpad, bioodpad
a nápojové kartony. 

„S některými problémy se nám už podařilo něco udělat. Zapojení široké veřejnosti nám pomohlo zabránit zbourání Libeňského mostu, rozjeli jsme také projekty kontejnery do domů a kompostéry do domů. Další témata, jako je více zeleně v ulicích či propojení nábřeží až ke Stromovce, také řešíme, jsou však během na delší trať,“ doplnil starosta Jan Čižinský.

Veškeré kroky, realizované sedmou městskou částí od minulého roku, budou zrekapitulovány v úvodu setkání. Následně budou probíhat diskuze ve skupinách, které se budou individuálně věnovat uvedeným tématům: vzdělávání, sport a volný čas, životní prostředí, bezpečnost, doprava, sociální oblast a zdravotnictví, územní rozvoj, kultura a podnikání. Chybět nebude ani studentský stůl, kde bude probíhat debata o problémech, které řeší mladá generace. Jako garanti pro každou oblast budou u všech stolů přítomni radní Prahy 7 a pracovníci úřadu.

Pro účastníky veřejného fóra bude připravena tombola a občerstvení zdarma. Pro rodiče je zajištěno hlídání dětí.

Vybrané problémy budou ověřeny online anketou na stránkách www.praha7.cz, do které se může zapojit kdokoli, kdo se nebude moci setkání osobně zúčastnit.

Pozvánka.pdf

10 problémů P7.jpg