Výzva politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována k volbám do Evropského parlamentu a které v souladu s ust. § 18 odst. 3 zák. č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů mohou delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise.

Lhůta pro doručení seznamu delegátů a náhradníků je do 24. dubna 2019 do 16.00 hodin. 


Seznam musí obsahovat náležitosti dle odst. 4 citovaného ustanovení zákona, tj. jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu delegáta, podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, prosíme i o uvedení kontaktu na delegáty.

Vyzýváme tímto zmocněnce polických stran, hnutí a koalic, aby delegovali skutečně pouze osoby, s nimiž je účast v okrskové volební komisi projednána a které se mohou zúčastnit zasedání okrskových volebních komisí v úterý dne 2. května 2019 v 16,00 hod. v aule ZŠ Ortenovo nám. a samotných voleb ve dnech 24. a 25. května 2019.

Odměna člena okrskové volební komise činí ze zákona 1 800 Kč, předsedy komise 2 200 Kč, místopředsedy 2 100 Kč. Komise budou minimálně pětičlenné.

Uvítáme doručení seznamů delegátů a náhradníků co nejdříve.

Děkujeme za spolupráci.

JUDr. Zuzana Chramostová, vedoucí odboru správních agend ÚMČ Praha 7

placeholder

Chramostová Zuzana, JUDr.

vedoucí odboru
dveře č. Detašované pracoviště U Průhonu 11
gsm. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz