Jak lze o voličský průkaz zažádat

O voličský průkaz lze požádat písemně podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb příslušnému úřadu. V listinné podobě musí být tato žádost opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od poplatku), podání lze učinit i elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Formulář ke stažení: 
Žádost voliče o vydání voličského průkazu

Informace o voličských průkazech

Průkaz je možno vyzvednout osobně, zaslat na adresu voliče, případně je možno zmocnit jinou osobu k převzetí voličského průkazu – podpis na plné moci musí být rovněž ověřen.

Formulář ke stažení: 
Plná moc

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Chramostová Zuzana, JUDr.

vedoucí odboru
dveře č. U Průhonu 11
gsm. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz