Pro volby do Evropského parlamentu – 24. a 25. května 2019 lze vydat voličský průkaz voliči, který je u příslušného obecního úřadu zapsán v seznamu voličů a nebude moci volit v příslušném volebním okrsku (voliči zapsaní v cizině žádají u zastupitelského úřadu, u něhož jsou vedeni ve zvláštním seznamu voličů). Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu  k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.


Jak lze o voličský průkaz zažádat

O voličský průkaz lze požádat písemně podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb příslušnému úřadu (tj. nejpozději do 17. května 2019 do 16,00 hod.). V listinné podobě musí být tato žádost opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od poplatku), podání lze učinit i elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Formulář ke stažení: 
Žádost voliče o vydání voličského průkazu

Informace o voličských průkazech

Voličské průkazy se vydávají od 9. května  do 22. května 2019 do 16 hodin na pracovišti odboru správních agend U Průhonu 11, na informačním centru v přízemí budovy Úřadu MČ a informačním centru Milady Horákové 2, vždy v pracovní době těchto pracovišť.

Průkaz je možno vyzvednout osobně, zaslat na adresu voliče, případně je možno zmocnit jinou osobu k převzetí voličského průkazu – podpis na plné moci musí být rovněž ověřen.

Formulář ke stažení: 
Plná moc

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Chramostová Zuzana, JUDr.

vedoucí odboru
dveře č. U Průhonu 11
gsm. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz
dveře U Průhonu 11