Upozornění pro voliče, kteří jsou, nebo v minulosti byli, z důvodu pobytu v zahraničí zapsáni v seznamu voličů vedeném zastupitelskými úřady.

V takovém případě jsou vyškrtnuti ze seznamu voličů v místě trvalého bydliště v ČR  a opětovně mohou být zapsáni až po předložení potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu  voličů v zahraničí. Doporučujeme voličům, kteří budou v době volby prezidenta v ČR, aby si tuto skutečnost ověřili a případně včas požádali příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů. Potvrzení o vyškrtnutí mohou předložit odboru správních agend ÚMČ Praha 7, U Průhonu 11 do termínu uzavření seznamu voličů, tj. do 25. 1. 2023 do 16.00 hodin nebo v den voleb přímo volební komisi.

V případě, že nepožádají o vyškrtnutí ze seznamu voličů u zastupitelského úřadu, mohou se zúčastnit voleb v místě, kde jsou zapsáni, tj. na příslušném zastupitelském úřadě nebo tamtéž požádat o vydání voličského průkazu.