Voliči, kteří budou mít zájem ověřit si, zda jsou zapsáni v seznamu voličů vedeném ÚMČ Praha 7, mají tuto možnost kromě pracovních dnů i v sobotu 13. 4. a v neděli 14. 4. 2019  v době od 8 do 16 hodin na detašovaném pracovišti odboru správních agend U Průhonu 11.

Zákon o volbách do Evropského parlamentu neumožňuje dopsat voliče do seznamu voličů ve dnech voleb ve volební místnosti. Nebude-li tedy volič zapsán v seznamu voličů, nebude mu ve volbách do Evropského parlamentu umožněno volit. Každý volič s trvalým pobytem na území MČ Praha 7 má v případě pochybností možnost ověřit si u odboru správních agend ÚMČ Praha 7, U Průhonu 11, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, a to ve lhůtě do 14. 4. 2019 do 16 hod. Voliči – občané EU zapsaní v dodatku stálého seznamu voličů a občané EU dosud nezapsaní mají ve stejné lhůtě možnost požádat o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu nebo o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.