Přísedící Obvodních soudů v Praze volí zastupitelstva jednotlivých městských částí. V případě Městského soudu v Praze pak Zastupitelstvo hlavního města Prahy.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
nábř. Kapitána Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Chramostová Zuzana JUDr.

vedoucí odboru
dveře č. 272
tel. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz


Jak

Zájemce o výkon funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 7 si na Odboru správních agend vyplní oficiální žádost a doloží potřebné dokumenty. Jednou z hlavních podmínek je trvalé bydliště nebo místo práce v sedmé městské části. Současně také žadatel nesmí vykonávat funkci, která je podle zákona s funkcí přísedícího neslučitelná (např. člen komory parlamentu).

Další nutné podmínky

  • státní občanství České republiky
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • zkušenosti a morální vlastnosti
  • věk nejméně 30 let
  • negativní lustrační osvědčení
  • prohlášení podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. – Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů


Funkční období trvá 4 roky od data zvolení. Jedná se o výkon veřejné funkce. Výkon veřejné funkce je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu, zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Přísedící by zpravidla neměli zasedat více než 20 dnů v kalendářním roce. Odměna za výkon funkce přísedícího je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího.

Zákonná úprava

  • Zákon č. 6/2002 Sb. – Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
  • Vyhláška č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího.