Každá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu PČR ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo ve dnech 9. a 10. října 2020), může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé volební komise.

Seznam delegátů se doručuje starostovi, a to nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. do 2. září 2020 do 16,00 hod. Náležitosti seznamu delegátů vyplývají z ust. § 14e, odst. 4 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je vhodné uvést i telefonní nebo e-mailový kontakt. Zasedání okrskových volebních komisí, které je pro všechny členy komisí povinné, se bude konat dne 9. září 2020, každý ze členů obdrží pozvánku a bude jej kontaktovat zapisovatel komise.   

Prosíme, aby byli delegováni pouze členové, s nimiž je delegace projednána a kteří se mohou zúčastnit zasedání komisí a obou kol voleb, případně dalších povinných školení (pro předsedy a místopředsedy komisí).

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Chramostová Zuzana, JUDr.

vedoucí odboru
dveře č. U Průhonu 11
gsm. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz