Ulice Janovského je součástí oblasti horních Holešovic. Nalézá se západně od nádraží Praha Bubny a vytváří propojení Strossmayerova náměstí a ulice Strojnické. V ulici se nachází několik významných institucí, najdete zde ZŠ Strossmayerovo náměstí, MŠ Janovského nebo Lékařský dům. Ulice byla pojmenována po MUDr. Vítězslavu Janovském (1847–1925), lékaři a profesoru Univerzity Karlovy. V roce 1961 byla ulice prodloužena o dosud samostatnou ulici U Kapličky, která navazovala na ulici Janovského od ulice Šternberkova.

 

 

Důvodem plánované revitalizace jsou nevyhovující podmínky pro pěší, celkový stav ulice a kvalita uličních povrchů. Ulice Janovského je příliš podřízena parkování aut, chybí zde zeleň a optimální podmínky pro chodce včetně bezpečného přecházení. Návrh změn navazuje na již realizované úpravy ulice poblíž Strossmayerova náměstí s cílem propojit celý prostor do jednoho funkčního celku.


Co proběhlo:

Veřejné představení studie na revitalizaci ulice Janovského proběhlo 6. května 2019 v 17 hodin v ZŠ na Strossmayerově náměstí. Zápis ze setkání naleznete zde. Mapy, které účastníci vytvořili zde.

Začátkem roku 2020 došlo ze strany MČ k realizaci rabátek a vysázení sedmi stromů v úseku ulice Janovského navazujícím na Strossmayerovo náměstí před základní školou.


Co je v plánu:

Revitalizace ulice Janovského bude zahrnovat stavební i dopravně organizační úpravy, které zlepší kvalitu veřejného prostranství a zvýší komfort pro pěší a nemotorovou dopravu. Bezpečnost pěších bude zvýšena pomocí zpřehlednění prostoru, zkrácení přechodů, snížení obrubníků v místech přechodů pro chodce a doplnění slepeckých naváděcích pásů. Chodníky budou v některých místech rozšířeny a získají nové povrchy z mozaikové dlažby, zlepší se kvalita povrchů vozovky včetně řešení odtoku srážkové vody. Zpříjemnit prostředí ulice pomůže výsadba nových stromů v úseku od Strossmayerova náměstí po ulici Šternberkova. Více informací a vizualizace najdete zde: Prezentace aplikace PowerPoint (praha7.cz)


Články: