Úřad Prahy 7  je do odvolání otevřen v pondělí 8:00–11:00 hodin a ve středu 13:00–16:00 hodin.

Uvedený přehled informuje o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního pasu se strojově čitelnými údaji. Pro vydání občanského průkazu i cestovního pasu je stanovena zákonná lhůta 30 dnů. Státní tiskárna cenin tyto doklady obvykle vyhotovuje v kratším termínu.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře č. 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a

Občanský průkaz

Žádosti podané dne (a dříve): K vyzvednutí ode dne:
12. 3. 2020 2. 4. 2020

Pas 

Žádosti podané dne (a dříve): K vyzvednutí ode dne:

12. 3. 2020

2. 4. 2020

 

Přehled se netýká žádostí o vydání cestovního pasu, který je vydáván ve zkrácené lhůtě, tj. do 6 pracovních dnů.