Kurz Pečovat a žít – září 2020

Dluhy, exekuce a oddlužení v době koronaviru – červen 2020

Kde mi pomohou / pandemie koronaviru připravila řadu lidí o výplatu i o práci. Jak tyto nenadálé životní situace řešit a kam se obrátit o pomoc? – květen 2020

Nejsme jen rozvážka obědů / o Pečovatelském centru Prahy 7 – březen 2020

Pomocník do nepohody / co obnáší práce sociálního kurátora – únor 2020

Obětí ve stáří / domácí násilí na seniorech – listopad 2019

Děti – neviditelné oběti násilí v rodině – červen 2019