Kompletní analýza kde stažení zde.

Tato studie měla analyzovat dostupnost školních, mimoškolních a prorodinných aktivit rodinám s různou úrovní příjmů a socioekonomického statusu, jako jsou například matky nebo otcové samoživitelé, rodiny pečující o seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny ohrožené sociálním vyloučením a podobně.

Jednalo se hlavně o zjištění bariér, motivaci finančního a nefinančního charakteru, zjištění potřeb této cílové skupiny a analýza navrhovaných opatření na podporu zapojení do školních i mimoškolních aktivit.

Šetření bylo provedeno v období říjen až prosinec roku 2018 a pro účely výzkumu bylo použito triangulace výzkumných technik a skupin respondentů.

Výsledkem studie, která mimo jiné poukazuje na skutečnost, že v Praze 7 existuje určitá nabídka volnočasových aktivit s minimální finanční náročností, a větší poskytovatelé volnočasových aktivit nabízejí možnosti pro finanční asistenci rodičům, kteří mají o volnočasovou aktivitu zájem, ale nemají dostačující finanční prostředky.

Z rozhovorů lze vyvodit, že rodiče, kterých by se to týkalo, o těchto možnostech často nevědí, a to proto, že si je aktivně nevyhledávají a zároveň tyto informace nejsou efektivně propagovány.