Městská část Praha  7 pomáhá osamělým seniorům a lidem se zdravotním postižením zajistit sociální službu Tísňová péče. Cílem projektu je poskytnout pomoc potřebným občanům Prahy 7, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém domácím prostředí.


Tísňová péče je sociální služba poskytovaná prostřednictvím registrovaných poskytovatelů ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. MČ Praha 7 pomáhá svým občanům tuto službu zajisti prostřednictvím finančního daru, který bude použit na úhradu nákladů spojených s pořízením zařízení tísňové péče, a to ve výši 50% z pořizovací ceny, maximálně však do výše 5.000,- Kč. Z finančního daru nelze hradit další náklady spojené s provozem tohoto zařízení.

Finanční dar bude proplacen na základě darovací smlouvy žadatelům, kteří splňují podmínky stanovené v Zásadách pro poskytování finančního daru uživatelům sociální služby Tísňová péče, a kteří podají ve stanoveném termínu (vždy do 31. 10. příslušného kalendářního roku) řádně vyplněnou žádost o poskytnutí finančního daru.


Žádost a zásady – Tísňová péče


Podpora sociální služby Tísňová péče byla poskytována i v minulosti, avšak pouze prostřednictvím společnosti Život 90. Jednalo se o zapůjčení zařízení tísňové péče a o jeho repasi v průběhu zápůjčky. Z důvodu větší variability poskytovaných služeb nově mohou žadatelé vybírat ze všech registrovaných poskytovatelů sociální služby Tísňová péče a také z různých typů zařízení. Pořizovací ceny i náklady na provoz se u jednotlivých poskytovatelů mohou lišit. Výhodou tedy nyní bude možnost uzpůsobit výběr zařízení svým aktuálním potřebám či finančním možnostem.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Šormová Michaela

koordinátorka seniorské politiky a sousedských spolků
dveře 2.08
gsm. +420777482466
SormovaM@Praha7.cz