Jedná se o podporu a pomoc občanům ve výkonu trestu, propuštěných z výkonu trestu, občanům, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen, a podporu a pomoc občanům propuštěných ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Fafílek Ivo, DiS.

kurátor pro dospělé
dveře č. 131
tel. +420739553158
gsm. +420739553158
FafilekI@Praha7.cz

Havránková Zuzana, Mgr.

sociální kurátorka pro dospělé
dveře č. 131
tel. +420220144188
HavrankovaZ@Praha7.cz

Jak

Pomoc těmto občanům a jejich rodinám včetně odborného poradenství poskytne kurátor pro dospělé, oddělení sociální práce OSZ. Na našeho kurátora se můžete obrátit v těchto případech:

 • Jsem ve výkonu trestu a nemám kontakt s rodinou, potřebuji vědět, zda je rodina v pořádku.
 • Jsem ve výkonu trestu, chci žádat soud o podmínečné propuštění, žádám kurátora, aby se k mé žádosti kladně vyjádřil.
 • Jsem ve výkonu trestu a žádám o návštěvu kurátora ve vězení.
 • Jsem po propuštění z vězení a potřebuji pomoc s hledáním ubytování, s žádostmi o dávky hmotné nouze, s hledáním zaměstnání, potřebuji poradit, jak řešit exekuce.
 • Jsem po propuštění z vězení, odseděl jsem 12 let, nemám nikoho, ke komu bych se mohl vrátit. Vzhledem k tomu, že za tak dlouhou dobu se svět venku hodně změnil, potřebuji pomoc, abych se v něm naučil zase znovu fungovat (orientace po městě, nakupování, jednání na úřadech, orientace v systému sociálních dávek atd.).
 • Propustili mě z vězení na podmínku, mám stanoven probační dohled, potřebuji pomoc s kontaktováním pracovníka Probační a mediační služby.
 • Ztratil jsem (byly mi odcizeny) doklady, nemám rodný list, nemám ani peníze na vyřízení nového OP.
 • Potřebuji vystavit potvrzení pro Úřad práce, že aktivně spolupracuji s kurátorem.
 • Neplatím si zdravotní pojištění a potřebuji domluvit vyšetření u lékaře.
 • Jsem na ulici, nemám žádné peníze, potřebuji pomoc s hledáním ubytovny.
 • Potřebuji sepsat podání k soudu (návrh na rozvod, návrh na snížení výživného, apod.).
 • Žádám o pomoc  s hledáním práce,  potřebuji pomoc se sepsáním životopisu a motivačního dopisu.
 • Potřebuji podat žádost o zahlazení  odsouzení, žádost o výmaz z rejstříku trestů.
 • Nemám kredit, potřebuji si zatelefonovat a něco vyřídit (ÚP, pracovní agentura, ČSSZ).

Nejsou zapotřebí žádné formuláře.