Jestliže potřebujete pečovatelskou službu, speciální průkazy, důchod, příspěvek na bydlení, poradu právníka či máte zájem o bydlení v domě s pečovatelskou službou nebo v domě pro seniory, obraťte se na oddělení sociální práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Přestože nezajišťujeme všechny jmenované služby, můžeme vám poradit a pomoci s vyřizováním dalších kroků.


Veškeré aktivity pro seniory na Praze 7 a informace o službách na jednom místě.

Poradna je zdarma. 

 

KDE: Informační centrum MČ Praha 7, Milady Horákové

KDY: Od 15.5.2018

Úterý 9:00 – 12:00

Čtvrtek 9:00 – 12:00

V průběhu dubna a května se Senior poradna přesouvá ze čtvrtka na pátek.

 

Vrátil se vám starý rodič z nemocnice a začínáte o něj pečovat?
Pečujete již delší dobu o blízkého a cítíte se vyčerpaní?
Staráte se o dítě s hendikepem?

Městská část Praha 7 ve spolupráci s Diakonie ČCE vás zve na cykly kurzů Pečuj doma.

Kurzy jsou zdarma, kapacita je omezená.

Registrace nejpozději 5 dnů před konáním přednášky na stránkách www.pecujdoma.cz přes registrační formulář nebo na e-mail: michaela.lengalova@diakonie.cz, tel: 604 283 571.
Přednost mají zájemci o celý cyklus přednášek

Kurzy se uskuteční v prostorách denního stacionáře Pečovatelského centra Prahy 7, Tusarova 42. 

V současné chvíli neprobíhají žádné kurzy.

 

Otevíráme poradnu pro pečující a poradnu ergoterapie.

Poradna je zdarma. 

 

KDE: Informační centrum MČ Praha 7, Milady Horákové

KDY: Od 15.5.2018

Poradna pro pečující                    středa: 10 – 11 hodin

Poradna ergoterapie                     čtvrtek: 14 – 16 hodin 

 

Poradna pro pečující – možnost individuálních konzultací pro osoby, které pečují o své blízké v důsledku nemoci, zdravotního postižení či stáří:

·         kdo mi může v pečování pomoci

·         kde hledat psychickou podporu

·         jak si uzpůsobit život

·         na co vše mám jako pečující nárok

 

Ergoterapeutické poradenství a hodnocení domácího prostředí – poradíme lidem se zdravotním omezením a jejich blízkým:

• jak být co nejvíce soběstační (jak zvládnout oblékání, pohyb po bytě, hygienu),
• jaké vhodné aktivity a cvičení zvolit,
• jaké vybrat kompenzační pomůcky a možnosti jejich získání
• jak si uzpůsobit byt, aby se v něm dobře a bezpečně žilo (jak snížit riziko pádu, úrazu apod.).

Individuální konzultace v informačním centru, domácí návštěvy možné objednávat na tel. 739 553 133 nebo emailu socialnipomoc@praha7.cz.

 

 

 

Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Odbor sociálního začleňování

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. 2.14
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz
dveře 2.14

Potřebuji pomoc v domácnosti (donášku nákupů, úklid, dovážku obědů apod.):

 • Obraťte se na Pečovatelské centrum, které dle vašich požadavků zajistí terénní pečovatelskou službu: Pečovatelské centrum, Heřmanova 1, Praha 7.
 • Požádejte si o příspěvek na péči, ze kterého si budete moci hradit pečovatelskou službu: Úřad práce, oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7, Praha 7.

Jsem závislý/á na pomoci druhého a nemohu dál zůstat v domácím prostředí, potřebuji podat žádost do nějakého zařízení (např. domova pro seniory):

Mám zájem o bydlení v domě s pečovatelskou službou:

Mám příbuzného ve vyšším věku, který bydlí sám, několikrát doma upadl a zůstal delší dobu bez pomoci. Je možné zajistit nějaký dohled v domácím prostředí?

 • Můžete využít zavedení tzv. tísňové péče: jedná se o sociální službu, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy starších seniorů a zdravotně postižených občanů a poskytnout jim pocit bezpečí a možnost pohybu ve vlastním prostředí. V případě pádu, nevolnosti, slabosti, přepadení nebo jen strachu ze samoty, stisknou tlačítko, které neustále nosí při sobě a spojí se tak s nonstop dispečinkem. Službu zajišťují různé organizace, např. Život 90. Bližší a komplexní informace vám ochotně poskytne Helena Brázová, referentka samosprávních činností – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Potřebuji vyřídit průkazku pro osobu se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P):

 • Podejte žádost na Úřadu práce, oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7, Praha 7.

Potřebuji vyřídit parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou:

 • Potřebujete průkaz ZTP nebo ZTP/P, fotografii o rozměrech 45 mm x 35 mm, průkaz totožnosti, dále v případě ukončení platnosti stávající speciální označení č. O7, nebo v případě odcizení protokol Policie ČR; vyřizuje Helena Brázová, referentka samosprávních činností – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Nejsem schopen/na přebírat svůj důchod a chtěl/a bych ustanovit zvláštního příjemce:

 • V případě, že váš příbuzný není ze závažných zdravotních důvodů schopen přebírat svůj důchod, můžete si požádat o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.
  Potřebujete potvrzení ošetřujícího lékaře, průkaz totožnosti a vyplněnou žádost. Vyřizují pracovníci oddělení sociální práce OSZ .

Potřebuji vyřídit důchod:

Potřebuji přechodné umístění pro rodinného příslušníka, o kterého pečuji doma:

Potřebuji vyřídit příspěvek na bydlení:

 • Podejte žádost na příslušné pobočce Úřadu práce, oddělení státní sociální podpory, Na Maninách 7, Praha 7.

Potřebuji radu právníka:

 • Využijte bezplatnou právní poradnu pro seniory na Ú MČ Praha 7.

Dostal/a jsem se do nepříznivé životní situace:

 • Pokud vás postihla ztráta bydlení, nedostatek finančních prostředků, dluhy, ztráta partnera apod. nebo chcete upozornit na nepříznivou situaci seniora ve vašem okolí, obraťte se na oddělení sociální práce OSZ, kde vám pomohou nastalou situaci řešit.