Jestliže potřebujete pečovatelskou službu, speciální průkazy, důchod, příspěvek na bydlení, poradu právníka či máte zájem o bydlení v domě s pečovatelskou službou nebo v domě pro seniory, obraťte se na oddělení sociální práce Odboru sociálních věcí. Přestože nezajišťujeme všechny jmenované služby, můžeme vám poradit a pomoci s vyřizováním dalších kroků.


Praha 7 poskytuje pravidelné poradenské služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením či osoby, které o ně pečují. Bližší informace najdete na stránce poradny pro pečující a seniory

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí
8.00 – 13.00
středa
12.00 – 17.00

placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. 2.14
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz

Potřebuji pomoc v domácnosti (donášku nákupů, úklid, dovážku obědů apod.):

  • Obraťte se na Pečovatelské centrum, které dle vašich požadavků zajistí terénní pečovatelskou službu: Pečovatelské centrum, Heřmanova 1, Praha 7.
  • Požádejte si o příspěvek na péči, ze kterého si budete moci hradit pečovatelskou službu: Úřad práce, oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7, Praha 7.

Jsem závislý/á na pomoci druhého a nemohu dál zůstat v domácím prostředí, potřebuji podat žádost do nějakého zařízení (např. domova pro seniory):

Mám zájem o bydlení v domě s pečovatelskou službou:

Mám příbuzného ve vyšším věku, který bydlí sám, několikrát doma upadl a zůstal delší dobu bez pomoci. Je možné zajistit nějaký dohled v domácím prostředí?

  • Můžete využít zavedení tzv. tísňové péče: jedná se o sociální službu, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy starších seniorů a zdravotně postižených občanů a poskytnout jim pocit bezpečí a možnost pohybu ve vlastním prostředí. V případě pádu, nevolnosti, slabosti, přepadení nebo jen strachu ze samoty, stisknou tlačítko, které neustále nosí při sobě a spojí se tak s nonstop dispečinkem. Službu zajišťují různé organizace, např. Život 90. Bližší a komplexní informace vám ochotně poskytne Helena Brázová, referentka odboru sociálních věcí

Potřebuji vyřídit průkazku pro osobu se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P):

  • Podejte žádost na Úřadu práce, oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7, Praha 7.

Potřebuji vyřídit parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou:

  • Potřebujete průkaz ZTP nebo ZTP/P, fotografii o rozměrech 45 mm x 35 mm, průkaz totožnosti, dále v případě ukončení platnosti stávající speciální označení č. O7, nebo v případě odcizení protokol Policie ČR; vyřizuje Helena Brázová z odbor sociálních věcí.  

Nejsem schopen/na přebírat svůj důchod a chtěl/a bych ustanovit zvláštního příjemce:

  • V případě, že váš příbuzný není ze závažných zdravotních důvodů schopen přebírat svůj důchod, můžete si požádat o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. Potřebujete potvrzení ošetřujícího lékaře, průkaz totožnosti a vyplněnou žádost. Vyřizují pracovníci oddělení sociální práce .

Potřebuji vyřídit důchod:

Potřebuji přechodné umístění pro rodinného příslušníka, o kterého pečuji doma:

Potřebuji vyřídit příspěvek na bydlení:

  • Podejte žádost na příslušné pobočce Úřadu práce, oddělení státní sociální podpory, Na Maninách 7, Praha 7.

Potřebuji radu právníka:

Dostal/a jsem se do nepříznivé životní situace:

  • Pokud vás postihla ztráta bydlení, nedostatek finančních prostředků, dluhy, ztráta partnera apod. nebo chcete upozornit na nepříznivou situaci seniora ve vašem okolí, obraťte se na oddělení sociální práce, kde vám pomohou nastalou situaci řešit.