Vytvoření a udržení kvalitních a efektivně fungující sítě služeb v sociální a zdravotní oblasti, které odpovídají skutečným potřebám občanů naší městské části, je hlavním cílem procesu plánování rozvoje sociálních, zdravotně-sociálních a návazných služeb. Tento proces je součástí širšího rámce strategického plánování, který se na úrovni městské části realizuje.


V rámci procesu plánování stanovujeme, co by mělo být v zdravotně-sociální oblasti zlepšeno, na které oblasti zdravotních, sociálních či návazných služeb je vhodné se aktuálně zaměřit. V této části naleznete zejména odkazy na strategické či analytické dokumenty, které byly vytvořeny za účelem efektivnějšího plánování rozvoje služeb a dále pak informace o setkání s poskytovateli služeb na různá aktuální témata, která se konají přibližně 1 za měsíc.

Pokud s námi chcete v rámci plánování rozvoje služeb spolupracovat, nebo pokud máte dotazy či podněty k tomuto tématu, kontaktujte vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví PeaDr. Miroslava Luczku,  luczkam@praha7.cz.

 

Strategické a analytické dokumenty:

Plán rozvoje zdravotních, sociálních a návazných služeb MČ Praha 7 2018

Studie proveditelnosti – chytrá domácí péče na Praze 7

Analýza potřeb pečujících

Koncepce rodinné politiky