Přinášíme vám praktický adresář služeb včetně jejich popisu a kontaktů na jednotlivé poskytovatele.

Poradny
Služby poraden poskytují odborní poradenští (sociální) pracovníci pro klienty zdarma. V seznamu najdete online poradny i poradny, kam můžete zavolat nebo dojít osobně.


Poradna pro pečující (Pečuj doma), tel. 734 682 249

Poradna pro seniory (MČ Praha 7), tel. 777 482 466

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ÚMČ P7, U Průhonu 38
PO a ST 7.30–12 a 13–18, tel. 220 144 097, zelinkovan@praha7.cz

Pečovatelské centrum P7
Poradna PCP7, tel. 602 331 209, poradna@PCP7.cz, Heřmanova 1
www.pecovatelskecentrum.cz

Nadace Krása pomoci – poradny
Nadace nabízí individuální přístup a odbornou pomoc seniorům, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí rodiny, domácnosti a bytu, 725 692 170, poradna@krasapomoci.cz, www.krasapomoci.cz

PO 9–12, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Pavilon H, hned za vchodem        
PO 9–12, Fakultní nemocnice v Motole, hlavní vestibul části pro dospělé
ST 9–12, Nemocnice Na Homolce, u hlavního vchodu od autobusu, 5. patro      
ÚT a ČT 10–14, Ústřední vojenská nemocnice, atrium pavilonu A

Domov Sue Ryder
Telefonická a online poradna pro seniory a jejich blízké, 777 718 465 (v provozu PO 13–16 a ST 9–12), poradenstvi@sue-ryder.cz, Michelská 1/7, P4, www.neztratitsevestari.cz

Elpida
Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi, denně 8–20, 800 200 007, linkasenioru@elpida.cz, Na Strži 40, P4, www.elpida.cz

Péče.cz         
Online průvodce problematikou dlouhodobé péče, 244 090 800, info@pece.cz, www.pece.cz

Život 90
Sociálně-právní poradna, právní poradna a psychologická poradna, 222 333 555, 778 888 022, poradna@zivot90.cz, Karolíny Světlé 18, Praha 1, www.zivot90.cz

Senior telefon je bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry, nonstop, 800 157 157, seniortelefon@zivot90.cz     

Poradenská linka Nadačního fondu Umění doprovázet
Bezplatná a anonymní služba podpory pro těžce nemocné, jejich rodiny a zdravotní a sociální pracovníky, kteří o těžce nemocné pečují, 604 414 346, poradna@umenidoprovazet.cz
www.umenidoprovazet.cz

Umírání.cz
Online informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé, kde kromě rad, informací a článků najdete také adresář služeb, www.umirani.cz


Ambulance paliativní medicíny
Pro pacienty, kteří žijí s nevyléčitelnou, život ohrožující nebo život zkracující chorobou. Péče je zaměřena na plánování další péče s ohledem na zajištění co nejvyšší kvality života s nemocí. Probíhá většinou v ambulanci, někdy může mít formu návštěvy v domácnosti nebo konzilia v nemocnici. Praktický lékař či specialista na ni může napsat poukaz nebo si ji může domluvit sama rodina; hradí ji zdravotní pojišťovna, pokud s ní má zařízení smlouvu.

Ambulance klinické onkologie a paliativní medicíny, 777 308 687, petra.garnolova@gmail.com, Dukelských hrdinů 17, P7, www.onkologie-praha.cz

Ambulance paliativní a podpůrné péče Cesty domů, 778 786 720, 227 023 208, ambulance@cestadomu.cz, Heleny Kočvarové 1, P4, www.cestadomu.cz

Ambulance paliativní medicíny Most k domovu, 212 248 035, podatelna@mostkdomovu.cz, Karla Černého 1, P5, www.mostkdomovu.cz

Více informací k paliativní péči najdete zde: www.paliativnicentrum.cz, www.paliativnimedicina.cz


Nemocniční paliativní péče
Konziliární paliativní týmy v nemocnicích pomáhají s péčí o pacienty na různých odděleních. Slouží jako expertní poradenský tým pro kolegy a často pracují s rodinou pacienta. Jsou na vyžádání lékaře nebo rodiny pacienta bezplatně k dispozici v téměř všech pražských nemocnicích. Pokud pacient stojí o rozhovor o dalších možnostech léčby s lékařem-paliatrem, řekne to ošetřujícímu lékaři, který by měl zařídit vše ostatní. Druhou možností jsou lůžková oddělení paliativní péče, v Praze jen Nemocnice Milosrdných sester Karla Boromejského pod Petřínem.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Konziliární služba u hospitalizovaných pacientů na všech klinikách a odděleních FNKV a ambulance paliativní medicíny, 267 162 597, 726 772 597, paliativni.pece@fnkv.cz
Podpůrný a paliativní tým FNKV, pavilon N, 4. patro, Šrobárova 50, P10, www.fnkv.cz

Fakultní nemocnice v Motole        
Nemocniční paliativní péče pro dospělé i dětské pacienty, 224 431 111, V Úvalu 84, P5, www.fnmotol.cz

Interní oddělení Strahov (VFN)
Ambulance paliativní medicíny, 225 003 283, Šermířská 4, P6, www.vfn.cz

Klinika Na Košíku, 777 228 484, info@klinikanakosiku.cz, Tesaříkova 4, P10, www.klinikanakosiku.cz

Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského        
Ambulance bolesti, lůžkové oddělení, 257 197 118, 257 197 116, paliativa@nmskb.cz, Vlašská 36, P1, www.nmskb.cz

Nemocnice Na Pleši, s.r.o. 
Paliativní ambulance, možná hospitalizace na paliativní jednotce, 318 541 431, paliativniambulance@naplesi.cz, Nová Ves pod Pleší 110, www.naplesi.cz

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)
Centrum podpůrné a paliativní péče, 221 977 298, 221 977 361, michal.kouba@uhkt.cz, U Nemocnice 1, P2, www.uhkt.cz

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Lékař týmu poskytuje konziliární službu pro všechna oddělení ÚVN, ambulance paliativní medicíny, 973 203 141, 973 203 119, info@uvn.cz, pavilon C4, přízemí, U Vojenské nemocnice 1200, P6, www.uvn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Centrum podpůrné a paliativní péče, konziliární a ambulantní služby paliatra, 224 966 202, 601 102 816, paliativni.pece@vfn.cz, v suterénu A6 na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, U Nemocnice 2, P2, www.paliace.cz


Domácí hospic (mobilní specializovaná paliativní péče)
Poskytuje specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta dostupnou 24 hodin denně, včetně lékaře. Multidisciplinární tým dochází za pacienty, kteří mají pokročilé nevyléčitelné onemocnění, domů a umožňuje ve spolupráci s rodinou, aby nemocný mohl zdravotní péči dostávat v prostředí, kde se cítí dobře, až do přirozeného konce života. Praktický lékař či specialista může na službu napsat poukaz nebo si ji může domluvit sama rodina; hradí ji některé zdravotní pojišťovny (klient se většinou podílí částkou 100–200 Kč za den péče).

Domácí hospic Cesta domů, 775 166 863, poradna@cestadomu.cz, Heleny Kočvarové 1, P4, www.cestadomu.cz  

Mobilní hospic Most k domovu, 212 248 035, podatelna@mostkdomovu.cz, Karla Černého 1, P5, www.mostkdomovu.cz


Lůžkový hospic
Je vhodný pro pacienty, kteří nemohou nebo nechtějí prožít závěr života doma. Lůžkové hospice nabízejí komplexní péči multidisciplinárního paliativního týmu a snaží se přitom o co největší přiblížení domácímu prostředí. Poskytují podporu i příbuzným pacientů, kteří mají neomezené návštěvní hodiny a mohou být se svými blízkými ubytováni přímo v hospici. Poukaz na hospic může napsat praktický lékař nebo specialista nebo si ho může domluvit sama rodina; hradí ho zdravotní pojišťovna (klient se podílí částkou 350–500 Kč, většinou vypočtenou z příspěvku na péči).

Čekací doba v mobilních a lůžkových zařízeních se pohybuje od několika dní až po několik týdnů. Myslete včas na to, že je třeba kontaktovat poskytovatele a zajistit sobě nebo svému blízkému službu, kterou jste si vybrali.

Hospic Malovická, 272 011 020, recepce@hospicmalovicka.com, Malovická 2, P4, www.hospicmalovicka.com

Hospic sv. Štěpána, péče pro pacienty v posledním stadiu onemocnění a jejich rodiny z celé ČR a pro pacienty, u kterých byla ukončena léčba, 416 733 185-7, socialni@hospiclitomerice.cz, Rybářské nám. 4, Litoměřice, www.hospiclitomerice.cz

Hospic Štrasburk, lůžková péče a respitní pobyty pro onkologické pacienty, 283 105 511, recepce@hospicstrasburk.cz, Bohnická 12, P8, www.hospicstrasburk.cz

Hospic Dobrého Pastýře, pro pacienty v posledním stadiu onemocnění s předpokládanou délkou života kratší než 6 měsíců, 317 777 381, 731 461 124, luzkovy@hospic-cercany.cz, Sokolská 584, Čerčany, www.hospic-cercany.cz

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 257 197 118, 257 197 116, paliativa@nmskb.cz, Vlašská 36, P1, www.nmskb.cz

Seznam mimopražských mobilních a lůžkových hospiců najdete zde: www.mobilnihospice.czwww.asociacehospicu.cz


Agentury domácí péče (home care)
Nabízí pravidelné návštěvy zdravotní sestry u klienta doma (max. 3x denně na 1 hodinu). Cílem je zajištění základních zdravotnických úkonů – aplikace injekcí, převazy ran, odběry, ošetření proleženin aj., ale zpravidla neposkytují služby související s pravidelnou hygienou. Službu předepisuje praktický lékař a hradí ji zdravotní pojišťovna. U pacientů, kteří jsou v závěrečném stadiu svého onemocnění, předepíše praktický lékař signální kód 06349, který umožňuje sestrám docházet podle potřeby i během noci a víkendů. Agenturu, která je schopna tuto službu zajistit, vám doporučí klientská linka vaší zdravotní pojišťovny nebo se můžete obrátit na domácí hospic.

Charita Praha-Holešovice, 266 710 712, 605 939 087, charitap7@seznam.cz, Dukelských hrdinů 16, P7, www.charitap7.cz

Galium – domácí péče, 732 302 074, galium@centrum.cz, Komunardů 10, P7, www.galium.cz

Advantis Medical, 733 696 299, machovcova@advantismedical.cz, Šrobárova 50, P10, www.advantismedical.cz      

Agentura domácí péče LUSI, 224 817 914, 775 160 744, info@lusi.cz, U Staré školy 4, P1, www.lusi.cz      

Agentura domácí péče Prosaz, 251 614 469, 777 701 867, dp@prosaz.cz, Kodymova 4, P15, www.prosaz.cz

BonumFinem, 777 688 480, petr.jaros@bonumfinem.cz, Zikova 9, P6, www.bonumfinem.cz 

Domácí ošetřovatelská péče Most k domovu, 212 248 036, zdravotnipece@mostkdomovu.cz, K Vejvoďáku 1576, P5, www.mostkdomovu.cz

Domácí péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, 605 292 930, schreiberova@nmskb.cz, Vlašská 36, P1, www.nmskb.cz

Domácí zdravotní péče SOLIDA, 725 521 532, info@mojesolida.cz, Ukrajinská 11, P10, www.mojesolida.cz

Geria, 257 324 001, geria@geria.cz, Antala Staška 38, P4, www.geria.cz

Home Care Promedica, 234 034 010,  608 700 550, vsestra@hcare.cz, Pod Višňovkou 37, P4, www.hcare.cz

Péče doma, 777 308 687, petra.garnolova@gmail.com, Vltavská 20, P5, www.zivotdoma.cz

ProCare Medical, 739 559 566, procare@procare.cz, Orlická 9, P3, www.procare.cz  


Pečovatelská služba
Terénní služba určená osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jde především o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy, doprovod k lékaři a pomoc s domácností v předem domluvených časech. Zaměstnanci pečovatelské služby nejsou zdravotní sestry, a nemohou tedy provádět zdravotní výkony, jako jsou podávání injekcí nebo převazy ran. Službu si může domluvit sám klient nebo jeho blízcí a hradí se podle sazebníku určeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Charita Praha-Holešovice, 266 710 712, 737 414 047, charitap7@seznam.cz, Dukelských hrdinů 16, P7, www.charitap7.cz

Pečovatelské centrum P7, 220 874 601, poradna@pcp7.cz, Heřmanova 1, P7, www.pecovatelskecentrum.cz

A DOMA, 733 194 952, info@adoma-os.cz, Na Strži 40, P4, www.adoma-os.cz

Komplexní domácí péče Ezra, 272 738 332, dpezra@kehilaprag.cz, Izraelská 1, P3, www.kehilaprag.cz

Křižovnická pečovatelská služba, 221 108 268, divciskola@divciskola.cz, Platnéřská 4, P1, www.pecovatelska-sluzba.com

Maltézská pomoc, 604 222 659, veronika.juricova@maltezskapomoc.cz, Lázeňská 2, P1, www.maltezskapomoc.cz

Osobní asistence Domova Sue Ryder, 244 029 200, marie.matlakova@sue-ryder.cz, Michelská 1/7, P4, www.sue-ryder.cz

Pečovatelská služba Most k domovu, 212 248 035, socialnisluzby@mostkdomovu.cz, K Vejvoďáku 1576, P5, www.mostkdomovu.cz

Pohodlí domova, 702 441 776, pohodlidomova@seznam.cz, Na Dvorcích 8, P4, www.pohodlidomovapraha.cz

Polovina nebe, 725 516 333, info@polovinanebe.cz, Na Pankráci 127, P4, www.polovinanebe.cz

PROSAZ, 777 701 868, 251 614 469, osobniasistence@prosaz.cz, Kodymova 4, P13, www.prosaz.cz


Respitní (odlehčovací) služby
Lůžková zařízení pro klienty, o něž trvale pečuje někdo blízký, který potřebuje krátkodobé vystřídání (odlehčení) v péči. Délka pobytu se pohybuje dle dohody v rozsahu od jednoho týdne do tří měsíců. Službu si může domluvit sám klient nebo jeho blízcí a hradí se podle sazebníku určeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. V seznamu najdete i terénní odlehčovací služby.

Charita Praha-Holešovice – pouze terénní služba, 266 710 712, 737 414 047, charitap7@seznam.cz, Dukelských hrdinů 16, P7, www.charitap7.cz

Pečovatelské centrum P7, 770 177 150, 233 376 005, grulichova.o@pcp7.cz, Kamenická 46, P7, www.pecovatelskecentrum.cz

Centrum Seňorina, ambulantní i pobytová služba, 604 708 111, 245 008 409, socialni.pracovnice@centrum-senorina.cz, Na Poříčí 36, Praha 1, www.centrum-senorina.cz

Domácí hospic Cesta domů, terénní i pobytová služba, 775 166 863, 283 850 949, poradna@cestadomu.cz, Heleny Kočvarové 1, P4, www.cestadomu.cz

Domov pro seniory Háje, 271 198 371, 271 198 502, info@dshaje.cz, K Milíčovu 1, P4, www.dshaje.cz

Domov sv. Karla Boromejského, 235 323 248, 770 142 020, zadosti@domovrepy.cz, K Šancím 6, Praha 17, www.domovrepy.cz

Dům seniorů Michle, 603 147 238, 603 526 891, info@dumseniorumichle.cz, Roztylské náměstí 44, P4, www.dumseniorumichle.cz

Dům u Agáty, 602 286 995, info@uagaty.cz, Rudoltická 6a, P5, www.dumuagaty.cz

Pobytová služba ŽIVOTa 90, 222 333 548, 606 027 718, eva.dvorakova@zivot90.cz, Karolíny Světlé 18, Praha 1, www.zivot90.cz

PONTE D22 – pouze terénní služba, 733 379 402, voa@ponte-zu.cz, Přátelství 78, Praha-Uhříněves, www.ponte-zu.cz


Půjčovny pomůcek
Nabízejí pronájem kompenzačních pomůcek, které zlepší sebeobsluhu nemocného nebo zjednoduší péči pečujícímu v domácím prostředí. Některé pomůcky, například koncentrátory kyslíku, vyžadující indikaci lékaře. Některé pomůcky je možné si vyzvednout v půjčovně nebo si je nechat dovézt domů včetně služby montáže. Ceny jsou různé. Na některé pomůcky můžete mít nárok od zdravotní pojišťovny – poradit by vám měl umět praktický lékař nebo sociální pracovník. Na předepsané pomůcky se někdy dlouho čeká, a tak můžete půjčovnu využít do doby, než bude žádost o pomůcky vyřízena.

Fond kompenzačních pomůcek, zapůjčení pro obyvatele P7 na dva měsíce zdarma, 777 482 466, www.praha7.cz/pecujici

Cesta domů, 775 556 925, pujcovna@cestadomu.cz, Heleny Kočvarové 1, P4, www.cestadomu.cz

JAVOR, 723 347 806, mar.jav@atlas.cz, Papírenská 1, P6, www.pujcovna-javor.cz

Mobilní hospic Most k domovu, 212 248 037, podatelna@mostkdomovu.cz, K Vejvoďáku 1576, P5, www.mostkdomovu.cz

Polámaný mraveneček, 224 819 360, 777 709 193, pujcovna@zdravotni.cz, Rybná 11, Praha 1, www.zdravotnicke-potreby-a-pomucky.cz

Půjčovna 3P Praha, 224 323 433, 736 509 852, 3p.poradna3@email.cz, Wuchterlova 11, P6, www.kpss5.cz

Půjčovna pomůcek Domova Sue Ryder, 739 029 235, rehabilitace@sue-ryder.cz, Michelská 1/7, P4, www.sue-ryder.cz

Půjčovna pomůcek hospice Štrasburk, 283 105 576, 283 105 578, kancelar@hospicstrasburk.cz, Bohnická 12, P8, www.hospicstrasburk.cz

Půjčovna pomůcek Invira, 731 578 376, heder@invira.cz, U Nikolajky 11, P5, www.postelova.cz

Půjčovna pomůcek Meyra, 272 761 102, meyra@meyra.cz, Hrusická 5, P4, www.meyra.cz


Geriatrická ambulance
Geriatři jsou lékaři, kteří se specializují na problematiku stárnutí. Návštěva na geriatrii je přínosná zejména u pacientů, které trápí kombinace několika různých chronických onemocnění spojená s příznaky, jež se nedaří beze zbytku vyřešit praktickému lékaři. Praktický lékař nebo specialista na ni může napsat poukaz nebo si ji může domluvit sama rodina; hradí ji zdravotní pojišťovna.

Seznam geriatrických pracovišť najdete na stránkách České gerontologické a geriatrické společnosti. www.cggs.cz/geriatricka-pracoviste


Ergoterapie
Ergoterapie usiluje o zachování a využívání schopností pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoliv věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Snaží se o co nejvyšší možné zapojení do běžného života a vlastního prostředí. Ergoterapeut může pomoci rodinám naplánovat a připravit změny, které do bydlení a života člověka s nevyléčitelným onemocněním nemoc přináší. Službu si může domluvit sám klient nebo jeho blízcí a v závislosti na rozsahu služby může být zpoplatněna. Sedmička ji nabízí zcela zdarma. Návštěvu si můžete objednat na tel.: 777 482 466 nebo na emailu: sormovam@praha7.cz.  

Seznam dalších ergoterapeutických pracovišť najdete na webu České asociace ergoterapeutů, www.ergoterapie.cz/seznam-zarizeni


Informace a podpora pro pozůstalé a truchlící
Asociace poradců pro pozůstalé, z. s., poskytuje profesionální služby truchlícím klientům. Kontakty na poradce najdete na www.poradci-pro-pozustale.cz

Dlouhá cesta pomáhá těm, kteří přežili svoje děti, www.dlouhacesta.cz

Prázdná kolébka pomáhá rodičům dětí, které zemřely před porodem nebo krátce po něm, www.prazdnakolebka.cz

Klub Podvečer Cesty domů každý měsíc pořádá společná setkání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízké osoby, registrace: 775 166 863, 283 850 949, podvecer@cestadomu.cz, Heleny Kočvarové 1, P4, www.cestadomu.cz/klub-podvecer

Vigvam nabízí krizovou terapii a podpůrnou skupinu pro děti i dospělé, Nad Kazankou 46, Troja, P7, 606 160 646, info@poradna-vigvam.cz, www.poradna-vigvam.cz


Aktualizace v září 2020


V případě, že v adresáři naleznete jakoukoliv neaktuální informaci, kontaktujte prosím oddělení komunikace. Děkujeme za spolupráci.