Pečovatelské centrum je příspěvkovou organizací zřizovanou městskou částí Praha 7. Poskytuje služby v oblasti terénní pečovatelské služby, zajišťuje provoz sociálně odlehčovacího centra, denní stacionář a denních dětských jeslí. Jeho dlouhodobým cílem je podpora a seniorů v domácím prostředí. V případě, že potřebujete využít služeb Pečovatelského centra, můžete se obrátit přímo na ně, případně vám rádi poradí pracovníci Odboru sociálních věcí.


Více informací o službách Pečovatelského centra Prahy 7 naleznete na jeho webových stránkách.


Aby senioři neztratili kontakt se společenským prostředím, Pečovatelské centrum zajišťuje i řadu kulturních a vzdělávacích programů, které podporují duševní i fyzickou aktivitu seniorů. Na základě jednotlivých rozhodnutí Rady městské části Praha 7 plní centrum i další úkoly v oblasti sociální politiky na území městské části. Organizace velmi úzce spolupracuje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Jedná se o tradičního poskytovatele komplexní péče o seniory v Praze 7.


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – info
tel. 220 874 601
mob. 724 973 411
email: sekretariat@pcp7.cz


Poradna – 602 331 209


Ředitelka – Mgr. Martina Pojarová
tel. 220 874 601
mob. 773 550 759
email: pojarova.m@pcp7.cz


koordinátorky a sociální pracovnice:
Radka Kubíčková – Okrsek Letná
tel. 778 483 253
email: koordinator.letna@pcp7.cz

Kateřina Knorrová, DiS. – Okrsek Letná
tel. 778 788 683
email: socialni.letna@pcp7.cz

Kateřina Baštýřová – Okrsek Holešovice
tel. 778 483 254
email: koordinator.holesovice@pcp7.cz

Bc. Veronika Hadová – Okrsek Holešovice
tel. 777 458 507
email: socialni.holesovice@pcp7.cz


Vedoucí poradny a sociální pracovnice – Mgr. Klára Tomková
mob. 774 474 726
email: socialni2@pcp7.cz

Sociální pracovnice – case manažerka – Mgr. Petra Mančušková
mob. 737 753 937
email: mancuskova.p@pcp7.cz 

Vedoucí denního stacionáře – Barbora Benešová
tel.: 220 580 295
mobil: 792 307 931
email: stacionar@pcp7.cz

Odlehčovací centrum – Sociální pracovnice – Mgr. Olga Grulichová DiS.
tel.: 233 376 005
mob.: 770 177 150
email: grulichova.o@pcp7.cz


Formuláře: 

Žádost o poskytnutí sociální služby v odlehčovacím centru

Vyjádření lékaře k žádosti o poskytnutí sociální služby 


Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Ceník činností odlehčovací služby