V souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění stanovily ředitelky mateřských škol na základě vyjádřeného zájmu zákonných zástupců dětí  a po projednání se zřizovatelem městskou částí Praha 7 přerušení provozu mateřských škol v měsících prosinec 2019 a leden 2020 následovně:

Všechny mateřské školy budou mít uzavřený provoz v termínu od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020.

Dále bude mít uzavřený provoz v termínu od 2. 1. 2020 do 3. 1. 2020 Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Na Výšinách 3/1075, Praha 7. Ostatní školky budou mít omezený provoz. Úplata za předškolní vzdělávání bude adekvátně ponížena.

Veškeré informace naleznete na jednotlivých webových stránkách mateřských škol. Webové stránky naleznete na odkaze: https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/skolstvi/materske-skoly/