Na pracovištích Czech POINT můžete požádat také o výpisy z obchodního rejstříku, spolkového rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností.


Kde

Osobně na kontaktním místě veřejné zprávy Czech POINT.

Pracoviště Czech POINT v Praze 7

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení eGovernmentu

Informační centrum na Úřadě MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38

pondělí
8.00 – 13.00
středa
12.00 – 17.00

Informační centrum – Milady Horákové 2

úterý
8.00 – 13.00
čtvrtek
12.00 – 17.00

placeholder

Vostárková Jana, Ing.

vedoucí oddělení
dveře č. Informační centrum M. Horákové 2
tel. +420233376732
VostarkovaJ@Praha7.cz

Kdo je oprávněn o výpis žádat

Kdokoliv.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné, žadatel zdělí úřadu název subjektu (firma) nebo IČ.

Jaké jsou poplatky

Správní poplatek činí 100 Kč za první stránku a za každou další 50 Kč – platí se na místě v hotovosti.

Jaké je lhůta pro vyhotovení výpisu

Na počkání.