Výpis z rejstříku textů si zařídíte na kterémkoliv pracovišti Czech POINT v Praze 7. Tato pracoviště naleznete v Informačním centru Milady Horákové 2 i v budově Úřadu městské části.


Kde

Informační centrum na Úřadě MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00

Informační centrum – Milady Horákové 2

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00

Kdo je oprávněn o výpis žádat:

  • Rejstřík trestů pro fyzické osoby – žadatel osobně, popř. zplnomocněnec na základě úředně ověřené plné moci 

  • Rejstřík trestů pro právnické osoby – kdokoliv

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • Rejstřík trestů pro fyzické osoby – žadatel předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • Rejstřík trestů pro právnické osoby – žadatel sdělí IČ právnické osoby

Jaké jsou poplatky

Správní poplatek 100 Kč – platí se na místě v hotovosti.

Jaké je lhůta pro vyhotovení výpisu

U občanů ČR je výpis vydán na počkání. Pouze ve výjimečných případech, kdy je třeba dokument zpracovat manuálně, je doba vydání 30 minut. 

U cizinců z EU je doba zpracování až 25 dní. Je možné si do žádosti zapsat e-mail, na který vás budou informovat o hotovém zpracování. Následné vyzvednutí výpisu je podmíněno tzv. tiketem, který žadatel obdrží při žádosti o výpis.