Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví LV) je veřejnou listinou, která prokazuje stav dané nemovitosti k okamžiku vyhotovení listu vlastnictví.


Kde

  • Osobně na kontaktním místě veřejné zprávy Czech POINT
  • Do katastru nemovitostí lze také volně nahlížet online

Pracoviště Czech POINT v Praze 7

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Informační centrum - nábřeží Kapitána Jaroše

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Informační centrum - M. Horákové

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
12.30 – 14.00

Informační centrum - Dělnická

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
12.30 – 14.00

placeholder

Vostárková Jana, Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. Informační centrum
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při poskytování výpisu z katastru nemovitostí se neověřuje totožnost žadatele.  

Pro poskytnutí informací o nemovitosti je nutné znát:

  • obec
  • název katastrálního území
  • číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely
  • číslo budovy
  • číslo jednotky

Jaké jsou poplatky

Správní poplatek činí 100 Kč za první stránku a za každou další 50 Kč – platí se na místě v hotovosti.

Jaké je lhůta pro vyhotovení výpisu

Na počkání.