Objekt Šlechtovy restaurace ve Stromovce je majetkem hlavního městy Prahy a v současné době ve správě spol. ACTON, s.r.o.  

V rámci první etapy rekonstrukce byla dokončena a zkolaudována kulturní část Šlechtovky. Konkrétně se jedná především o barokní sál s obnovenou štukovou výzdobou a nově provedenými malbami, grottu s novou kamennou kašnou navrženou podle historického vzoru.

KDE:
Pro informace o podmínkách využití a pronájmu barokního sálu Šlechtovy restaurace pro kulturní a společenské akce se prosím obracejte na paní Dagmar Kopeckou, e-mail: dagmar.kopecka@acton.cz, spol. ACTON, s.r.o.


Užitečné odkazy
Pořádání akcí v Letenských sadech a ve Stromovce

Zajímavé odkazy
Praha představila nově zrekonstruovaný sál Šlechtovy restaurace (Portál hlavního města Prahy)
Praha představila nově zrekonstruovaný sál Šlechtovy restaurace – Praha 7
Šlechtova restaurace – Prague.eu
Královská obora – Stromovka (Portál životního prostředí hlavního města Prahy) (praha.eu)
Památky – Praha 7