Šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu je na území hlavního města Prahy regulováno nařízením č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy. Kde nařízení platí, je možné zjistit na Geoportálu Praha.

Reklama v Pražské památkové rezervaci

Žádosti o využití městských reklamních ploch hl. m. Prahy

Umístění reklamy v Praze 7