K pořádání kulturních akcí se vztahuje řada právních předpisů, mezi které patří i stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů). Předkládáme vám vybrané aspekty k této problematice z hlediska kulturních akcí pod otevřeným nebem a umisťování a povolování montovaných tribun.


Metodická pomůcka pro kulturní akce pod otevřeným nebem z hlediska stavebního zákona

Metodická pomůcka k umisťování a povolování montovaných tribun

Stavební zákon s vyznačením změn provedených novelami z let 2018 až 2020


Kompletní informace k dané problematice ve vztahu ke stavebnímu řízení vám sdělí Stavební úřad.