Bezpečnostní standardy pro pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí. Informace a přehled zákonné úpravy (co musí a můžou pořadatelé, co může vyžadovat obec), ale také základní bezpečnostní doporučení pro pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí naleznete zde.