Lékařská služba první pomoci (LSPP) zajišťovaná a financovaná hl. m. Prahou (bez návštěvní služby).


Pohotovost pro dospělé

Vídeňská 800, Praha 4

pondělí–pátek: 19.00–6.00

volné dny: nepřetržitý provoz

tel.: 261 082 520

V Úvalu 84, Praha 5

pondělí–pátek: 19.00–06.00

volné dny: nepřetržitý provoz

tel.: 224 438 590

Hlavní budova

pondělí–pátek: 19.00–6.00

volné dny: nepřetržitý provoz

tel.: 283 842 222-3

Šrobárova 50, Praha 10

Pavilon S přízemí

pondělí–pátek: 18.30–23.00

volné dny: 8.00–20.00

tel.: 267 163 778

mimo ordinační hodiny ambulance I. interní kliniky FNKV ve spolupráci s ostatními odbornými ambulancemi

Spálená 12, Praha 1

provoz praktické pohotovosti byl ukončen k 1. 1. 2021; dětskou pohotovost nezajišťuje

Pohotovost pro děti

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Klinika dětského a dorostového lékařství (Pavilon B1)

Ke Karlovu 2, Praha 2

pondělí–pátek: 19.00–06.00

volné dny: nepřetržitý provoz

tel.: 223 967 777

Vídeňská 800, Praha 4

pondělí–pátek: 19.00–06.00

volné dny: nepřetržitý provoz

tel.: 261 083 783

V Úvalu 84, Praha 5

pondělí–pátek: 19.00–06.00

volné dny: nepřetržitý provoz

tel.: 224 433 654

Budínova 2, Praha 8

Pavilon č. 15

pondělí–pátek: 16.00–07.00

volné dny: nepřetržitý provoz

tel.: 283 842 224

Stomatologická pohotovost pro dospělé

Spálená 12, Praha 1

pondělí–pátek: 19.00–6.00

volné dny: nepřetržitý provoz

tel.: 222 924 268

Vídeňská 800, Praha 4

pavilon B1

pondělí–pátek: 17.30–22.30

volné dny: 7.30–22.30

tel.: 261 083 546

Stomatologická pohotovost pro děti

V Úvalu 84, Praha 5

pondělí–pátek: 19.00–06.00

volné dny: nepřetržitý provoz

tel.: 224 433 654, 224 433 659