Pokud se rozhodnete živnostensky podnikat, je vstup do podnikání spojen s jistou nutnou administrativou. Podle povahy podnikání se pak živnosti dělí na volné, řemeslné, vázané a ty, k nimž je potřeba státní povolení k provozování živnosti (dále jen „koncese“). Obsahové náplně jednotlivých živností lze nalézt v nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Machálková Marie, Bc.

asistentka
dveře 1.04
tel. +420220144073
machalkovam@praha7.cz