Činnost samostatného likvidátora pojistných událostí
Činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění

Dne 01.12.2018 nabývá účinnosti zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a v souvislosti s přijetím tohoto zákona dochází i ke změně zákonů dalších, včetně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon).