Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice se vydává většinou pro použití v cizině. Obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině, v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.


S ústní či písemnou žádostí o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se obraťte na příslušný matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí. Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na kterýkoli matriční úřad.

Jak

Co je potřeba předložit

  • platný doklad totožnosti
  • písemnou žádost a veřejnou listina, ze kterých je zřejmé, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (doložení požadavku z ciziny).

Správní poplatky

Správní poplatky za vydání potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice činí 50 Kč.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Henke Marcela, Bc., DiS.

vedoucí oddělení
dveře 6.03
tel. +420220144193
gsm. +420776358885
HenkeM@Praha7.cz