Aktuální seznam všech lékáren, zdravotnických potřeb a prodejců léků Praha 7 a okolí najdete na: www.leano.cz/praha-7

 

LÉKÁRNA ” NA STARÉ POŠTĚ ”
Dukelských hrdinů 33
tel. 233 378 736

Po – Čt 8.00 – 18.00 hod.
Pá 8.00 – 17.30 hod.

LÉKÁRNA PILULKA
Komunardů 16
tel. 220 800 874

po–pá 7.30–18 hodin

LÉKÁRNA VELETRŽNÍ
Malířská 1
tel. 233 371 806

po–pá 8–18 hodin

LÉKÁRNA ” U SV. ANTONÍNA ”
Strossmayerovo nám. 6
tel. 220 878 374

Po – Pá 7.30 – 18.00 hod.

LÉKÁRNA ” U ANDĚLA STRÁŽCE ”
M. Horákové 48
tel. 233 378 973, 233 378 981

Po – Pá 8.00 – 18.00 hod

LÉKARNA ” MELISSA ”
Janovského 48
tel. 220 808 823, 266 712 431

Po – Pá 8.00 – 18.00 hod.

LÉKÁRNA ” VLTAVSKÁ ” – ESCULAP 5P s.r.o.
Jateční 48
tel. 266 712 752

Po – Pá 8.00 – 18.00 hod.
So 8.00 – 13.00 hod.

LÉKÁRNA ” NA MANINÁCH ”
Dělnická 54
tel. 220 800 261

Po – Pá 8.00 – 17.00 hod.

LÉKÁRNA OSADNÍ
Osadní 35
tel. 607 036 327

po–pá 8–18 hodin

LÉKÁRNA ” U KRÁLOVSKÉ OBORY ” – IBI, spol. s r.o.
Dukelských hrdinů 52
tel. 220 801 907

Po – Pá 7.30 – 19.00 hod.

LÉKÁRNA ” TUSAROVA ” – Farmakum, spol. s r.o.
Tusarova 24
tel. 283 870 775

Po – Pá 8.00 – 18.00 hod.
So 9.00 – 13.00 hod.

LÉKÁRNA BENU
Fr. Křížka 22
tel. 731 638 010

nonstop

BACULUM s.r.o.
Dělnická 12
tel. 266 793 135

Po – Pá 7.30 – 16.00 hod.

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY s.r.o.
Jana Zajíce 12
tel. 220 571 565

Po -St 7.30 – 16.00 hod.
Čt 7.30 – 18.00 hod.
Pá 7.30 – 14.00 hod.

JAMI – NĚMEC – ORTOPEDICKÉ POMŮKY
(výroba, opravy a aplikace ortopedicko – protetických pomůcek,
prodej zdravotnických potřeb a prostředků zdravotnické techniky)
Tusarova 24
tel. 220 806 861

Po – Čt 8.00 – 17.30 hod
.
Pá 8.00 – 15.30 hod.

ZDRAVOTNICKÁ PRODEJNA ”NA LETNÉ” v.o.s.
M. Horákové 78
tel. 233 373 204

Po – Pá 9.00 – 17.30 hod.

ZDRAVPRO s.r.o.
– výdejna prostředků zdravotnické techniky
Kamenická 18
tel.: 233 371 418

Po – Pá 9.00 – 18.00 hodin

Mgr. Petr Němec – LÉKÁRNA
Dukelských hrdinů 406/23
tel. číslo 233 380 710

Po – Pá 7.30 – 18,30 hod.
So 8 – 12 hod.

LÉKÁRNA ” HOLEŠOVICKÁ LÉKÁRNA ”
Tovární 12
tel. 266 710 025

Po – Čt 7.30 – 18.00 hod.
Pá 7.30 – 12.00 hod.

Seznam zdravotních zařízení včetně telefonních čísel je zpracován dle oznámení pověřených pracovníků zdravotnických zařízení.

 

Kontaktní centrum SANANIM – nízkoprahové zařízení
Kontaktní osoba: Helena Ehrhartdtová, vedoucí zařízení Osadní 2 tel.: 283 872 186

Denní stacionář SANANIM – ambulatní teraputické zařízení
Kontaktní osoba: PhDr. Ilona Preslová, vedoucí zařízení Janovského 26 tel.: 220 803 130
Poradna pro onemocnění mléčné žlázy
MUDr. Sehr Luděk
Dukelských hrdinů 17
tel. 233371218
GALIUM – soukromá agentura domácí péče
Milica Sklenčková
Bubenská 21
tel. 266712312
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
komplexní ošetřovatelská péče HOME CARE
statut. zástupce: MUDr. Josef Kvapilík
odbor. zástupce: pí. Hana Tušlová
Bubenská 3
tel. 266712405
Komplexní domácí péče EZRA
komplexní ošetřovatelská péče HOME CARE
statut. zástupce: Ing. Tomáš Jelínek
odbor. zástupce: Hana Bořková
Janovského 46
tel. 220803781
Poradna podpory zdraví
MUDr. Karel Erben
Dukelských hrdinů 17
tel. 233378809, 233372614
ATLAS Dopravní zdravotní služba v.o.s.
statut. zástupci: Stanislav Kuska, Jiří Seydler, Stanislav Vohradník
odbor. zástupce : pí. Vlasta Směřičková
Dukelských hrdinů l
tel. 233372621
Dispečink: Tusarova 53

Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Bubenská 3, 170 00
Telefon 283 850 949
mobil 776 065 696
e-mail: info@cestadomu.cz

Internet:
www.cestadomu.cz


Domácí hospic
Bubenská 3, 170 00
(vchod je z Antonínské ulice, v přízemí,
pár kroků od stanice metra Vltavská)
telefon 283 850 949
e-mail: domacihospic@cestadomu.cz

Lékařská služba první pomoci (LSPP) zajišťovaná a financovaná hl. m. Prahou (bez návštěvní služby)

 

Adresa

LSPP pro dospělé

(tel./garantované ordinační hodiny)

LSPP pro děti

(tel./garantované ordinační hodiny)

 

Městská poliklinika Praha Spálená 12, Praha 1

provoz praktické pohotovosti pro dospělé pacienty byl k 1. 1. 2021 ukončen.

NEZAJIŠŤUJE

 

223 967 777

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Klinika dětského a dorostového lékařství,

Ke Karlovu 2, Praha 2

 

NEZAJIŠŤUJE

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

 

volné dny: nepřetržitý provoz

Pavilon B 1 261 082 520

Pavilon B 1 261 083 783

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou –

Vídeňská 800, Praha 4

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

 

volné dny: nepřetržitý provoz

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

 

volné dny: nepřetržitý provoz

224 438 590

224 433 654

Fakultní nemocnice
v Motole

V Úvalu 84, Praha 5

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

 

volné dny: nepřetržitý provoz

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

 

volné dny: nepřetržitý provoz

283 842 222-3

283 842 224

Fakultní nemocnice
Na Bulovce

Budínova 2, Praha 8

Hlavní budova

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

 

volné dny: nepřetržitý provoz

Pavilon č. 15

pondělí – pátek: 16.00 – 07.00

volné dny: nepřetržitý provoz

Pavilon S, přízemí 267 163 778

 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Šrobárova 50, Praha 10

pondělí – pátek: 18.30 – 23.00

volné dny: 08.00 – 20.00

 

mimo ordinační hodiny ambulance I. interní kliniky FNKV ve spolupráci s ostatními odbornými ambulancemi

 

NEZAJIŠŤUJE

Stomatologická pohotovost

pro dospělé

pro děti

Městská poliklinika Praha Spálená 12, Praha 1

222 924 268

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

volné dny: nepřetržitý provoz

NEZAJIŠŤUJE

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou –

Vídeňská 800, Praha 4

261 083 546 /pavilon B1/

pondělí – pátek: 17.30 – 22.30

volné dny: 7.30 – 22:30

NEZAJIŠŤUJE

Dětská stomatologická pohotovost

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84, Praha 5

NEZAJIŠŤUJE

224 433 654, 224 433 659

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

volné dny: nepřetržitý provoz

Více informací získáte na www.hygpraha.cz.

Altán Art, z. s.

Výtvarné dílny pro nadané osoby se zdravotním postižením. Kulturně komunitní centrum.

Milady Horákové 84, Praha 7

www.chcipomoci.info

 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o. p. s.

Tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství.

Karlínské nám. 12, Praha 8

Tel.: 224 816 829, 777 004 918

www.cnn.ops.cz

 

Cerebrum – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z. s.

Problematika získaného poškození mozku (cévní mozkové příhody, úrazy hlavy, nádory na mozku apod.). Informace a podpora občanů, kteří utrpěli traumatické, či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

Křižíkova 75a, Praha 8

Tel.: 226 807 048, 774 423 998 – poradna

www.poskozenimozku.cz

www.cerebrum2007.cz

 

Dílna Gawain, z. s.

Sociálně terapeutická dílna pro osoby se zdravotním postižením.

Tusarova 49, Praha 7

Tel.: 702 195 122 – dílny, 774 918 886 – kancelář

www.gawain.cz

 

Domov Alzheimer Roztoky u Prahy, z. ú.

Péče o nemocné s alzheimerovou chorobou.

Nádražní 1640, Roztoky

Tel.: 220 514 078

www.domovalzheimer.cz

 

Česká alzheimerovská společnost

Pomoc rodinám v případě onemocnění.

Šimůnkova 1600, Praha 8

Tel.: 283 880 346

www.alzheimer.cz

 

Eda CZ, z. ú.

Eda CZ, je oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením.

Trojická 2, Praha 2

Tel.: 224 826 860, 724 400 820

www.eda.cz

 

Ergo Aktiv, o. p. s.

Komplexní rehabilitace pro lidi po cévní mozkové příhodě, či jiném poškození mozku

Milešovská 6, Praha 3

Tel.: 732 542 529

www.ergoaktiv.cz

 

Fokus Praha, z. ú.

Komplexní podpora osobám s duševním onemocněním.

Dolákova 24, Praha 8

Tel.: 233 553 303

www.fokus-praha.cz

 

Hewer, z. s.

Poskytování služeb osobní asistence, doprava osob se zdravotním postižením.

Černokostelecká 20, Praha 10

Tel.: 274 781 341

www.hewer.cz

 

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Ergoterapeutické služby.

Albertov 7, Praha 2

Tel.: 224 961 111

www.vfn.cz

 

Národní ústav pro autismus, z. ú.

Podpora a služby pro lidi s autismem a jejich blízké.

V Holešovičkách 1a, Praha 8

Tel.: 284 684 959

www.nautis.cz

 

Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením, o. p. s.

Sociální služby lidem s mentálním postižením.

Roškotova 6, Praha 4

Tel.: 296 202 022, 777 913 483

www.pohoda-help.cz

 

Pražská organizace vozíčkářů, z. s.

Poradenství, program Přes bariéry, související s odstraňováním a mapováním architektonických bariér, vzdělávání a volnočasové akce.

Benediktská 6, Praha 1

Tel.: 224 826 078, 224 827 210

www.pov.cz

www.presbariery.cz

 

PRO Gaudia, z. ú.

Podpora onkologicky nemocným.

Jeseniova 47, Praha 3

Tel.: 242 487 327, 773 993 036

www.gaudia.cz

 

Roska Praha

Vytvoření potřebných podmínek pro důstojný, kvalitní, plnohodnotný život lidí s roztroušenou sklerózou.

Tusarova 10, Praha 7

Tel.: 266 712 511

www.roska-praha.cz

 

Ruka pro život, o. p. s.

Podpora osob s mentálním a kombinovaným postižením v denních stacionářích.

Rajmonova 4, Praha 8

Tel.: 283 881 666

www.rukaprozivot.cz

 

Tichý svět, o. p. s.

Podpora osob se sluchovým postižením.

Podolská 21, Praha 4

Tel.: 720 996 089

www.tichysvet.cz

 

Fosa o. p. s. – podporované zaměstnávání

Začlenění do společnosti lidí se znevýhodněním, zejména v důsledku zdravotního postižení.

Filipova 3, Praha 4

Tel.: 271 910 016, 775 350 115

www.fosaops.org

 

Tyflo ČR, o. p. s.

Služby nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům.

Dělnická 54, Praha 7

Tel.: 567 155 083, 776 805 838, 608 805 838
 

www.tyflocr.cz

 

Organizace nevidomých, z. s.

Služby nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům.

Fritzova 2, Jihlava

Tel.: 567 155 083, 776 805 838, 608 805 838

www.organizacenevidomych.cz

 

Raná péče – Diakonie

Terénní sociální služba pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, případně kombinovaným postižením v raném věku.

Vlachova 1502, Praha 5

Tel.: 235 518 392

www.rana-pece.cz

 

Dílny tvořivosti, o. p. s.

Sociálně terapeutická dílna pro osoby se zdravotním postižením.

Podskalská 24, Praha 2

Tel.:  222 511 488, 774 372 796

www.dilnytvorivosti.cz

 

Amelie Centrum Praha, z. s.

Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké.

Šaldova 15, Praha 8

Tel.: 283 880 316, 739 001 123

www.amelie-zs.cz

 

Kolumbus

Spolek uživatelů psychiatrické péče ČR, hájení práv a zájmů osob s duševní nemocí a zkvalitnění jejich života.

Na Moráni 7, Praha 2

www.spolekkolumbus.cz

 

Green Doors, o. s.

Příprava na zaměstnání a sociální rehabilitace osob s duševním onemocněním

Křižíkova 61, Praha 8

Tel.: 220 951 468

www.greendoors.cz

 

Centrum Martin, o. p. s.

Sociální služby lidem s mentálním postižením.

Koněvova 162, Praha 3

Tel.: 731 449 665

www.centrummartin.cz

 

Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z. ú.

Poskytování podpory lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, konkrétně s poruchou osobnosti.

Jičínská 39, Praha 7

Tel.: 774 437 977

www.kaleidoskop-os.cz

 

Institut psychologie, s. r. o.

Komplexní služby v oboru psychologie

Františka Křížka 4, Praha 7

Tel.: 735 611 622

www.inpsychologie.cz

 

Rozkoš bez rizika, z. s.

Prevence a léčba sexuálně přenosných chorob pro osoby s rizikovým sexuálním chováním.

Bolzanova 1, Praha 1

Tel.: 224 234 453

www.rozkosbezrizika.cz

 

Remedium Praha, o. p. s.

Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci nebo občanů touto situací ohrožených.

Křišťanova 15, Praha 3

Tel.: 272 743 666

www.remedium.cz

1.       Lékařská služba první pomoci

 

Městská poliklinika Praha

Spálená 12, Praha 1

DOSPĚLÍ: 222 924295

DĚTI: NEZAJIŠŤUJE

 

Provozní doba:

Pondělí – čtvrtek: 19.00 – 06.00

Pátek: 16.00 – 06.00

Sobota, neděle a svátek: NONSTOP

BEZ NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBY
 

Všeobecná fakultní nemocnice

Ke Karlovu 2, Praha 2

DĚTI: 223 967 777

DOSPĚLÍ: NEZAJIŠŤUJE

 

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

Sobota, neděle a svátek: NONSTOP

BEZ NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBY
 

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Vídeňská 800, Praha 4

DOSPĚLÍ: 261 082 520

DĚTI: 261 083 783

 

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

Sobota, neděle a svátek: NONSTOP

BEZ NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBY

Pavilon B1
 

Fakultní nemocnice Motol

V Úvalu 84, Praha 5

DOSPĚLÍ: 224 438 590

DĚTI: 224 433 654

 

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 19.00 – 07.00

Sobota, neděle a svátek: NONSTOP

BEZ NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBY
 

Fakultní nemocnice Na Bulovce

Budínova 2, Praha 8

DOSPĚLÍ: 283 842 222/3

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 19.00 – 07.00

 

DĚTI: 283 842 224

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 19.00 – 07.00

Sobota, neděle a svátek: NONSTOP

 

BEZ NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBY

Přízemí budovy č. 2
 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Šrobárova 50, Praha 10

DOSPĚLÍ: 267 162 312, 267 163 774

DĚTI: NEZAJIŠŤUJE

 

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

Sobota, neděle a svátek: NONSTOP

BEZ NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBY

Pavilon G
 

Ústřední vojenská nemocnice

U Vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

DOSPĚLÍ: 973 203 571

DĚTI: NEZAJIŠŤUJE

 

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 19.00 – 07.00

Sobota, neděle a svátek: NONSTOP

BEZ NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBY

LÉKÁRNA
 

POLIKLINIKA Prosek

Lovosická 40, Praha 9

DOSPĚLÍ: 286 881 518

DĚTI: NEZAJIŠŤUJE

 

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

Sobota, neděle a svátek: NONSTOP

BEZ NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBY

Lékárna během provozu LSPP
 

EUC klinika Praha Malešice

Plaňanská 573/1, Praha 4

DOSPĚLÍ: 274 810 990, 281 019 213

DĚTI: 281 019 244

 

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 19.00 – 07.00

Sobota, neděle a svátek: NONSTOP

NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBA PO TELEFONICKÉ DOHODĚ.

Lékárna nonstop
 

2.       Lékařská služby první pomoci – zubní lékařství

 

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Vídeňská 800, Praha 4

DOSPĚLÍ + DĚTI: 261 083 546

 

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 17.30 – 22.30

Sobota, neděle a svátek: 7.30 – 22.30


Fakultní nemocnice Motol

V Úvalu 84, Praha 5

DOSPĚLÍ: NEZAJIŠŤUJE

DĚTI: 224 433 654

 

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 19.00 – 07.00

Sobota, neděle a svátek: NONSTOP
 

Městská poliklinika Praha

Spálená 12, Praha 1

DOSPĚLÍ: 222 924 268

DĚTI: NEZAJIŠŤUJE

 

Provozní doba:

Pondělí – čtvrtek: 19.00 – 06.00

Pátek: 16.00 – 06.00

Sobota, neděle a svátek: NONSTOP