První pomoc je soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Drdácká Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
U Průhonu 11
gsm. +420602373775
drdackao@Praha7.cz

 

PRVNÍ POMOC VE ČTYŘECH KROCÍCH

Dýchání
• Zjistěte, jestli zraněný dýchá.
• Pokud dýchá, zvedněte mu nohy nahoru – někdy to stačí, aby se probral.
• Pokud nedýchá, okamžitě volejte linku 155.

Linka 155
• Zavolejte linku 155, představte se a řekněte, co se stalo, komu a kde.
• Odpovězte na otázky operátora.

Vodorovná poloha
• Zraněného přemístěte do vodorovné polohy.
• Zakloňte mu hlavu. To pomůže průchodnosti dýchacích cest.
• Přejděte k masáži srdce.

Masáž srdce
• Nahmatejte dolní konec hrudní kosti.
• Přiložte ruku do střední části hrudní kosti. Druhou ruku umístěte na hřbet první ruky. Lokty musí být napjaty.
• Stlačujte hrudník 100x za minutu, pomoci vám může třeba rytmus koledy „Rolničky“. Stlačujte hrudník až do chvíle, než přijede záchranná služba.