Pokud naleznete podezřelé zavazadlo, ke kterému se zdánlivě nikdo nehlásí, držte se následujících pokynů. Nejdříve zjistěte, jestli je zavazadlo opravdu opuštěné, zeptejte se v okolí, jestli někomu nepatří nebo jestli někdo majitele neviděl. Pokud se k zavazadlu nikdo nepřihlásí, chovejte se k němu jako k nebezpečnému a nepřibližujte se k němu.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Drdácká Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
U Průhonu 11
gsm. +420602373775
drdackao@Praha7.cz

Zavazadel si všímejte hlavně v MHD, na letištích a nádražích, v nákupních centrech a ostatních místech s vysokou koncentrací osob. Další místa, kde se takové zavazadlo může vyskytovat, jsou úřady a sídla některých organizací, případně jejich blízké okolí.

Zavazadla mohou obsahovat výbušná zařízení sestrojená k terorismu nebo vytvořená psychicky narušenými jedinci. Je dobré zachovat ostražitost a zabránit možné katastrofě.

Pokud zpozorujete podezřelé zavazadlo a ujistíte se, že nemá majitele a může být nebezpečné:

  • Se zavazadlem nemanipulujte a udržujte si bezpečnou vzdálenost.
  • Nesnažte se zavazadlo přemístit do „bezpečí“.
  • Upozorněte ostrahu, řidiče nebo jinou odpovědnou osobu. Pokud se žádná taková v okolí nevyskytuje, volejte 112 nebo 158.
  • Operátorovi detailně popište zavazadlo a řiďte se jeho pokyny.