Infolinka Prahy 7: 734 521 840 (všední dny, 8 – 16 hod.) – žádosti o pomoc, sousedská výpomoc, informace, doporučení a rady, jak zvládnout koronavirus.

Sedmička pořádá veřejnou sbírku SOS Praha 7, jejím prostřednictvím můžete pomoci těm nejvíce potřebným. Více ZDE.


Milí sousedé,

děkujeme Vám, že si čtete náš text věnovaný boji proti koronavirové nákaze. Tento text pravidelně aktualizujeme. Zapojte se a pomáhejte svým sousedům, abychom v této chvíli všichni v Praze 7 pocítili sílu naší sousedské komunity. Zaregistrujte se prosím také jako dobrovolníci. Zaregistrujte prosím také kontakt na vaše společenství vlastníků jednotek, aby naše koordinace dobrovolnické práce byla co nejefektivnější. Kdykoli se upřímně snažíme pomoci někomu jinému, pomáháme i sami sobě.

 

– BUĎTE VNÍMAVÍ a OHLEDUPLNÍ: Je důležité, aby se každý z nás choval co nejzodpovědněji a co nejohleduplněji. Především musíme chránit naše seniory, a to jak před virem, tak před strachem. Bude to běh na dlouhou trať, možná na několik týdnů, možná na tři či čtyři měsíce. Vydržme to.

 

– OBRAŤTE SE PRO POMOC: Hlavní město Praha ve spolupráci s dalšími organizacemi zřídilo linku pomoci pro osamělé seniory: 800 160 166 (nonstop). Na tuto linku lze volat kvůli zajištění nákupů, venčení psů, vyzvednutí léků apod. Infolinku má také Praha 7: 734 521 840 (všední dny, 8 – 16 hod.). Infolinka slouží k poskytování obecných organizačních a provozních informací k přijatým opatřením dotýkajícím se naší městské části a k žádostem o pomoc v naléhavých situacích

 

– BUĎTE V TELEFONICKÉM NEBO ELEKTRONICKÉM KONTAKTU: Starší lidé patří mezi nejvíce ohrožené skupiny vzhledem k důsledkům možné nákazy. Doporučujeme, aby senioři zůstali doma a vycházeli zcela výjimečně. Senioři by měli kontaktovat své známé ohledně pomoci s nákupem. Kdo se ze seniorů z Prahy 7 dostane do svízelné situace, ať kontaktuje linku pomoci pro osamělé seniory: 800 160 166 (nonstop), případně INFOLINKU PRAHY 7: 734 521 840 (všední dny, 8 – 16 hod.).

 

– OMEZTE ZBYTEČNÉ NÁVŠTĚVY: Nevystavujte starší a nemocné lidi zbytečnému riziku. Aktuálně jsou zakázány návštěvy v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů a ve zdravotnických zařízeních kromě zajištění zcela nezbytné péče ze strany pečujících osob, zdravotních sester apod.

 

– STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM: Každý z nás se může stát dobrovolníkem, někomu nakoupit nebo objednat nákup na e-shopu, pomoct seniorům s eReceptem, roznést letáky, předávat informace nebo koordinovat ostatní dobrovolníky. Dobrovolnickou pomoc Praha 7 koordinuje s hlavním městem a Českým červeným křížem. Zaregistrujte se prosím na praha7.cz/dobrovolnici 

 

– UVEĎTE KONTAKT NA SVŮJ DŮM: Kontakty na společenství vlastníků jednotek ve vašem domě umožní, aby se pomoc dobrovolníků dostala k lidem, kteří ji potřebují a o kterých třeba ještě nevíme. Kontakty na SVJ zaregistrujte prosím na praha7.cz/svj

 

– POMÁHEJTE S NÁKUPY: Každý z nás může pomoci svému sousedovi s nákupem či dalšími potřebami, aby senior nemusel být vystaven setkání s desítkami dalších lidí v obchodech a na dalších veřejných místech.

 

– NECHTE SI POSLAT RECEPT: eRecepty mohou lékaři posílat e-mailem nebo na telefon, není třeba zbytečně chodit do ordinací. Pokud máte s eReceptem potíže, kontaktujte linku pomoci pro osamělé seniory: 800 160 166 (nonstop), případně INFOLINKU PRAHY 7: 734 521 840 (všední dny, 8 – 16 hod.).

 

– NECHTE SI POSLAT JÍDLO: Firmy jako Rohlik.czKosik.cz nabízejí roznáškové služby zdarma pro seniory a držitele ZTP. Pokud potřebujete pomoci s objednáním této služby, kontaktujte linku pomoci pro osamělé seniory: 800 160 166 (nonstop), případně INFOLINKU PRAHY 7: 734 521 840 (všední dny, 8 – 16 hod.).

 

– NEZŮSTÁVEJTE V RESTAURACI: Pokud chcete jídlo z restaurace, doporučujeme, abyste si jej objednali a jen vyzvedli a snědli doma či na pracovišti.

 

– VYCHÁZEJTE VE VHODNÝ ČAS: Pokud jste senior, a i přes doporučení si chcete jít sám nakoupit, zvolte dobu mezi 9. a 11. hodinou dopoledne, kdy jsou obchody nejprázdnější.

 

– ŠKOLKY JEN V NUTNÝCH PŘÍPADECH: Do mateřských škol posílejte své děti, jen pokud to skutečně nutně potřebujete, nenechávejte však děti hlídat seniorům.

 

– CO KDYŽ CHYBÍ ROUŠKY?: Pokud máte příznaky onemocnění, nemůžete sehnat rouškou a nechcete nakazit okolí, zkuste si vyrobit provizorní roušku z jakékoli bavlněné či lněné tkaniny. Je to lepší, než nic.

 

Tento text prosím sdílejte svým sousedům na sociálních sítích, pošlete jej sousedům e-mailem, vytiskněte jej a dejte na domovní nástěnku, předejte jej vytištěný do schránek těm seniorům ve vašem domě, kteří nemají e-mail, a předejte jej také předsedovi vašeho společenství vlastníků jednotek.

Koronavirus společně zvládneme!

Srdečně a vděčně za celý tým Prahy 7 Jan Čižinský starosta

 

STRÁNKY MZ ČR O KORONAVIRU

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

 


Co je koronavirus? 

Koronaviry představují skupinu virů, která se vyskytuje u zvířat, primárním rezervoárem bývají často netopýři. O novém typu koronaviru, který nyní způsobuje onemocnění v Číně, nejsou zatím dostupné všechny informace – genetickou strukturou je příbuzný netopýřím koronavirům. Zatím není zřejmé, jak došlo k přenosu na člověka.

Když ho porovnáme s virem chřipky, v čem se liší?

Stejně jako u viru chřipky se předpokládá přenos vzdušnou cestou – kapénkovou infekcí – z dosud dostupných informací by měla být míra infekciozity ( tj. kolik osob může nakazit 1 nemocný člověk) nižší  než u chřipky.

Jak moc je nebezpečný?

Jeho nebezpečí spočívá v tom, že o něm zatím toho moc nevíme, že se může chovat nepředvídatelně a nikdo nedokáže přesně říct, jak bude situace v následujících týdnech probíhat.

Co koronavirus způsobuje za potíže?

Začátek obtíží může připomínat chřipku:  je zde horečka, boleti svalů, dále kašel a následně zápal plic.

Jaký je průběh a jak se pozná, že se jedná právě o tento virus? 

Že se jedná o tento nový virus prokáže pouze laboratorní vyšetření.

Jak se léčí? 

Léčí se symptomaticky: léčí se příznaky onemocnění.

Koronavir může zapříčinit i úmrtí. Dá se říci, podobně jako u chřipky, že umírají především oslabení a jinak nemocní lidé? Nebo i zdraví, mladí?

Podle dostupných informací k těžkému zápalu plic a případnému úmrtí došlo u osob chronicky nemocných, léčících se na jiná základní onemocnění.

Existuje nějaká prevence?

Prevence je stejná jako u jiných respiračních virů: vyhýbat se kontaktu s nemocnými lidmi, nevyhledávat akce s větším koncentrací lidí, často si mýt a případně dezinfikovat ruce.

Pociťuji na sobě příznaky. Co mám dělat? 

Pokud na sobě ucítíte příznaky nebo jste byli v v některé ze zasažených oblastí, prosím, nechoďte do ordinace lékaře, ale kontaktujte jej telefonicky.