Na pracovištích Czech POINT si můžete požádat o vydání ověřeného výstupu z veřejných částí informačního systému veřejné správy.


Informační centrum na Úřadě MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38

pondělí
8.00 – 13.00
středa
12.00 – 17.00

Informační centrum – Milady Horákové 2

úterý
8.00 – 13.00
čtvrtek
12.00 – 17.00

placeholder

Vostárková Jana, Ing.

vedoucí oddělení
dveře č. Informační centrum M. Horákové 2
tel. +420233376732
VostarkovaJ@Praha7.cz

Kdo je oprávněn o výpis žádat

O výpis může žádat kdokoliv.

Co musí mít s sebou

Stačí, pokud žadatel sdělí IČO podnikatelského subjektu.

Správní poplatek

Správní poplatek činí 100 Kč za první stránku a za každou další 50 Kč, které je nutné zaplatit na místě v hotovosti.

Lhůta pro vyřízení

Na počkání.