Na pracovištích Czech POINT si můžete požádat o vydání ověřeného výstupu z veřejných částí informačního systému veřejné správy.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Informační centrum - U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Informační centrum - M. Horákové 2

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
12.30 – 14.00

Informační centrum - Dělnická 44

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
12.30 – 14.00

placeholder

Vostárková Jana, Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. Informační centrum M. Horákové 2
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz
dveře Informační centrum M. Horákové 2

Kdo je oprávněn o výpis žádat

O výpis může žádat kdokoliv.

Co musí mít s sebou

Stačí, pokud žadatel sdělí IČO podnikatelského subjektu.

Správní poplatek

Správní poplatek činí 100 Kč za první stránku a za každou další 50 Kč, které je nutné zaplatit na místě v hotovosti.

Lhůta pro vyřízení

Na počkání.