Úřad Prahy 7 (pracoviště U Průhonu 38 i U Průhonu 11) je do odvolání otevřen v pondělí 8:00–11:00 hodin a ve středu 13:00–16:00 hodin. Infocentrum Milady Horákové 2 je uzavřeno.

Cílem služby eGovernment je přiblížit úřední záležitosti občanům i firmám a ušetřit jim čas a energii při „běhání“ na úřady a mezi úřady. Mimo jiné zajišťuje ověřování podpisů a listin, zprostředkované identifikace, autorizované konverze nebo služby pro imobilní občany. Součástí oddělení eGovermentu je také Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), který je kontaktním místem výkonu veřejné správy.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení eGovernmentu
placeholder

Vostárková Jana, Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. Informační centrum M. Horákové 2
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz
dveře Informační centrum M. Horákové 2

Oddělení eGovernmentu zajišťuje:

 • vidimaci a legalizaci (ověřování kopií a podpisů)
 • ověřování pro imobilní obyvatele na území Prahy 7
 • Czech POINT
 • kopírování a tisk 
 • prodej reklamního zboží
 • informační bulletin MČ Praha 7 
 • příjem žádostí a dalších podání (funkce podatelny)
 • činnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • časopis Hobulet
 • postupy vyřízení záležitostí na Úřadě MČ Praha 7
 • formuláře související s agendou Úřadu MČ Praha 7
 • usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Prahy 7
 • informace o organizacích založených MČ Praha 7
 • propagační a informační materiály akcí pořádaných MČ Praha 7, organizacemi založenými MČ Praha 7 a hl. m. Prahou
 • základní informace o důležitých státních institucích
 • literaturu o Praze 7 k nahlédnutí
 • spolupráci s informačními centry MHMP a ostatních městských částí
 • zpracování získaných informací pro občany