Cílem služby eGovernment je přiblížit úřední záležitosti občanům i firmám a ušetřit jim čas a energii při „běhání“ na úřady a mezi úřady. Mimo jiné zajišťuje ověřování podpisů a listin, zprostředkované identifikace, autorizované konverze nebo služby pro imobilní občany. Součástí oddělení eGovermentu je také Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), který je kontaktním místem výkonu veřejné správy.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
nábř. Kapitána Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Informační centrum - nábřeží Kapitána Jaroše

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Informační centrum - M. Horákové

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
12.30 – 14.00

Informační centrum - Dělnická

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
12.30 – 14.00
placeholder

Vostárková Jana Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. Informační centrum
tel. +420233376732
VostarkovaJ@Praha7.cz

Oddělení eGovernmentu zajišťuje:

 • vidimaci a legalizaci (ověřování kopií a podpisů)
 • ověřování pro imobilní obyvatele na území Prahy 7
 • Czech POINT
 • kopírování a tisk 
 • prodej reklamního zboží
 • informační bulletin MČ Praha 7 
 • příjem žádostí a dalších podání (funkce podatelny)
 • příjem správních a místních poplatků (funkce pokladny)
 • činnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • časopis Hobulet
 • postupy vyřízení záležitostí na Úřadě MČ Praha 7
 • formuláře související s agendou Úřadu MČ Praha 7
 • usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Prahy 7
 • informace o organizacích založených MČ Praha 7
 • propagační a informační materiály akcí pořádaných MČ Praha 7, organizacemi založenými MČ Praha 7 a hl. m. Prahou
 • základní informace o důležitých státních institucích
 • literaturu o Praze 7 k nahlédnutí
 • spolupráci s informačními centry MHMP a ostatních městských částí
 • zpracování získaných informací pro občany